Спеціальність 161 ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ НЕОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН ТА ВОДООЧИЩЕННЯ

Сертифікати ЗНО*кофіцієнт: Українська мова та література – не менше 100 балів *0,2 Математика – не менше 125 балів за умови, що Хімія або Біологія – не менше 100 балів*0,35 Хімія або Біологія – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів*0,35

Світова хімічна промисловість потребує спеціалістів із сучасним рівнем знань, які забезпечать подальший стрімкий розвиток багатьох її галузей. Інженери-хіміки – фахівці в області хімічної технології, які мають всебічну високоякісну підготовку з дисциплін загальноосвітнього, гуманітарно-економічного, природничо-наукового циклів і дисциплін професійно-орієнтовного спрямування, а отже можуть працювати над розробкою та впровадженням нових або модернізацією наявних технологічних потоків, здатні вивчати наукові проблеми різних виробництв, проводити науково-дослідні роботи направлені на удосконалення технологічних процесів та поліпшення якості кінцевої продукції. Наші випускники – фахівці з високими теоретичними знаннями та практичними навиками. Це спеціалісти, які сьогодні займають керівні посади на багатьох вітчизняних підприємствах, працюють в науково-дослідних інститутах, мають вагомі наукові здобутки.

Сертифікати ЗНО*кофіцієнт
  1. Українська мова та література – не менше 100 балів *0,2
  2. Математика – не менше 125 балів за умови, що Хімія або Біологія – не менше 100 балів*0,35
  3. Хімія або Біологія – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів*,0,35

 

 

ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ НЕОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН ТА ВОДООЧИЩЕННЯ

 

Форма навчання: денна
 
 
Студенти працюють із проблематиками та научними тематиками: одержання питної води, водопідготовка, очищення стічних вод; біотехнологічні процеси в хімічній технології і фармації; наукові і технологічні основи синтезу нових класів каталізаторів, сорбентів, коагулянтів, продуктів нафтохімії та нанохімії, процеси екологічного каталізу. Випускники працюють у провідних українських та світових компаніях, серед яких «ALT Europe Group», ПАТ «Макрохім», ТОВ «Хімлаборреактив», «Екософт», «РівнеАзот».