Майбутні конференції

ЧИСТА ВОДА. ФУНДАМЕНТАЛЬНІ, ПРИКЛАДНІ ТА ПРОМИСЛОВІ АСПЕКТИ 2016

Запрошуємо до участі в IV Міжнародній науково-практичній конференції «ЧИСТА ВОДА. ФУНДАМЕНТАЛЬНІ, ПРИКЛАДНІ ТА ПРОМИСЛОВІ АСПЕКТИ» “Чиста вода 2016” 26-28 жовтня 2016 р., м. Київ, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» Конференція “Чиста вода 2016” Забезпечення населення і виробництва якісною водою є основою гармонійного соціально-економічного розвитку суспільна. Актуальність даної проблеми зростає по мірі деградації природних водойм внаслідок значного антропогенного тиску та збільшення чисельності населення. Міжнародне співробітництво в сфері науки і освіти, розробка та вдосконалення принципів і механізмів комплексного підходу до охорони водних об’єктів відіграють важливу роль у вирішенні даної проблеми. На реалізацію цих задач спрямована IV Міжнародна науково-практична конференція, тематика якої охоплює основні напрямки наукових досліджень в області водопостачання, водоочищення, раціонального використання водних ресурсів. Секція 1. Технології очищення природних вод. Технічні аспекти водопостачання. Секція 2. Вплив стічних вод на навколишнє середовище. Моніторинг та прогнозування стану природних водойм в умовах інтенсивного водоспоживання. Секція 3. Технології очищення стічних вод, знешкодження осадів і отримання з них енергії та енергоносіїв. Біологічні та біохімічні аспекти.

ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ: НАУКА, ЕКОНОМІКА ТА ВИРОБНИЦТВО 2016

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ШОСТКИНСЬКИЙ ІНСТИТУТ СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ запрошує Вас взяти участь у IІІ Міжнародній науково-практичній конференції «ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ: НАУКА, ЕКОНОМІКА ТА ВИРОБНИЦТВО» 23-25 листопада 2016 р. м. Шостка

CALL FOR PAPERS 6th International Youth Science Forum LITTERIS ET ARTIBUS 2016

Chemistry & Chemical Technology (CCT-2016) http://ukrscience.org/cct Organic Chemistry. Technology of Organic Products. Chemical Technology of Oil and Gas Refining. Chemical Technology of Plastics Refining. Chemical Technology of Biologically Active Substances. Pharmacy and Biotechnology. Chemical engineering. Technogenic and Ecological Safety. Chemical Technology of Silicates. Chemistry and Technology of Inorganic Substances. Analytical Chemistry. Physical and Colloid Chemistry

«Хімічні проблеми сьогодення» (ХПС‑2017)

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Десятої Української наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених з міжнародною участю «Хімічні проблеми сьогодення» (ХПС‑2017), яка відбудеться 27–29 березня 2017 року на базі хімічного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця).