Минулі конференції

XIV міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Екологія Людина Суспільство"

Секція 1. Вода методи та технології водопідготовки; методи і технології очищення природних і стічних вод від забруднень; технології замкнутого водовикористання у промисловості; екологічний моніторинг в галузі. Секція 2. Повітря методи та технології рекуперації, утилізації та знешкодження газових викидів; екологічний моніторинг в галузі. Секція 3. Земля методи і технології очищення та рекультивації грунтів; проблеми утилізації та переробки твердих (промислових і побутових) відходів; екологічний моніторинг в галузі. Секція 4. Енергетика альтернативні енерготехнологій; розробка, впровадження та виробництво альтернативних видів палива; нові технології та обладнання для підприємств енергетичного комплексу; когенераційні технології та обладнання; екологічний моніторинг в галузі. Секція 5. Біосфера і людина охорона рослинного і тваринного світу; екологія популяцій; екологія біоценозів; урбоекологія; екологічний моніторинг; біологічні та біохімічні методи екологічного моніторингу, біоіндикація; медична екологія та охорона здоров'я населення. Секція 6. Суспільство екологічні аспекти сталого розвитку; математичне моделювання та прогнозування у сфері охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів; проблеми екологічної освіти та виховання; екологічні аспекти законодавства; екологічна експертиза і аудит; державне управління в сфері охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів; економіка природокористування.

XIV міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Екологія Людина Суспільство" - Більше...

І ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ: НАУКА ТА ВИРОБНИЦТВО»

Запрошуємо Вас прийняти участь в роботі І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Хімічна технологія: наука та виробництво», яка відбудеться 7 - 9 листопада 2011 р. в місті Шостка на базі Шосткинського інституту Сумського державного університету та Державного науково-дослідного інституту хімічних продуктів

І ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ: НАУКА ТА ВИРОБНИЦТВО» - Більше...

ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ: НАУКА, ЕКОНОМІКА ТА ВИРОБНИЦТВО

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ШОСТКИНСЬКИЙ ІНСТИТУТ СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ запрошує Вас взяти участь в IІ Міжнародній науково-практичній конференції «ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ: НАУКА, ЕКОНОМІКА ТА ВИРОБНИЦТВО» 27-28 листопада 2014 р. м. Шостка Організатори конференції: Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет Шосткинський інститут Сумського державного університету Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки збройних сил України Державний науково-дослідний інститут хімічних продуктів Мета конференції: аналіз стану і оцінка перспектив міжнародного співробітництва в сфері хімічної технології, розширення наукових, виробничих та міжнародних зв'язків, інтеграція наукових розробок в реальний сектор економіки та виробництва, забезпечення якісно нового рівня підготовки фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів, активізації та розвитку наукових досліджень та інноваційної діяльності , підвищення їх результативності та ефективності. Шановні учасники конференції! Програма конференції охоплює широке коло питань, присвячених актуальним проблемам хімічної технології, її економічним і екологічним аспектам. Зважаючи на нестабільну ситуацію у країні конференція проводиться дистанційно, (без згадування у назві збірки тез доповідей заочної форми проведення заходу). Можлива очна участь у роботі конференції за попередньою домовленістю з оргкомітетом. До публікації приймаються тези доповідей за тематикою конференції, написані за результатами робіт магістрантами і студентами, аспірантами і докторантами, викладачами, кандидатами і докторами наук, іншими науковими співробітниками. До участі в конференції приймаються матеріали, що раніше не публікувалися. Відправивши текст публікації конференції, автор бере на себе зобов'язання в тому, що текст публікації є остаточним варіантом, містить достовірні відомості, що стосуються результатів дослідження, і не вимагає доопрацювань. Тексти тез публікуються в авторській редакції, без виправлень. Тези доповідей публікуються українською, російською, англійською мовами. НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 1. Спеціальна хімічна технологія і виробництво боєприпасів 2. Екологія та проблеми утилізації 3. Енергозбереження та альтернативні палива 4. Економіка виробництва і природокористування 5. Моделювання та автоматизація робочих процесів

ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ: НАУКА, ЕКОНОМІКА ТА ВИРОБНИЦТВО - Більше...

VІI Міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених

Запрошуємо Вас прийняти участь в роботі VІI Міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Хімія та сучасні технології»! Мета конференції: Розвиток наукової творчості студентів, аспірантів та молодих вчених в галузі хімії та сучасних технологій, залучення їх до рішення актуальних задач сучасної науки, а також развиток зв’язків між вищими навчальними закладами різних країн в сфері науково--дослідної роботи.

VІI Міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених - Більше...

VI Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології

Шановні колеги! Ми раді запросити Вас на «VI Міжнародну конференцію студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології”, яка відбудеться з 20 по 22 квітня 2016 року. Організатором конференції є Хіміко-технологічний факультет НТУУ «КПІ». Робота на конференції відбуватиметься в межах наступних секцій: 1. Хімія, фізико-хімія і технологія неорганічних речовин. 2. Хімія і технологія органічних речовин. 3. Теоретичні та прикладні аспекти електрохімії. 4. Неорганічне матеріалознавство. 5. Охорона навколишнього середовища: роль і завдання хімії у вирішенні екологічних проблем. Водоочищення. 6. Хімічна кібернетика. В рамках Конференції планується провести семінар на тему «Публікація результатів наукової роботи у світових наукометричних виданнях та її роль в отриманні грантового фінансування».

VI Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології - Більше...

Запрошуємо Вас прийняти участь в роботі І Всеукраїнській науково-методичної конференції «Освіта, наука та виробництво: розвиток та перспективи»

Запрошуємо Вас прийняти участь в роботі І Всеукраїнській науково-методичної конференції «Освіта, наука та виробництво: розвиток та перспективи», присвяченій 15-й річниці заснування Шосткинського інституту Сумського державного університету, яка відбудеться 21 квітня 2016 року на базі ШІСумДУ (м. Шостка Сумської обл., вул. Гагаріна, 1).

Запрошуємо Вас прийняти участь в роботі І Всеукраїнській науково-методичної конференції «Освіта, наука та виробництво: розвиток та перспективи» - Більше...

Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції м.Шостка

У Шосткинському інституті пройшла ІІ Всеукраїнська науково-методична конференція «ОСВІТА, НАУКА ТА ВИРОБНИЦТВО: РОЗВИТОК ТА ПЕРСПЕКТИВИ». Науковий захід ставить за мету розвиток наукової творчості молодих учених та аспірантів, студентів, учителів та школярів, залучення їх до вирішення актуальних завдань сучасної науки, а також сприяє розвитку зв’язків між навчальними закладами у сфері науково-дослідної роботи і популяризації наукової діяльності серед талановитої молоді. Тому участь у конференції взяли науковці різних рівнів і вікових категорій з багатьох вузів України, зокрема Києва, Львова, Дніпра, Запоріжжя, Глухова, Бердянська, Донецька (усього подано 118 доповідей), а також Республіки Білорусь. Порадувало широке представництвом талановитої молоді з багатьох навчальних закладів м. Шостки. Bідкриваючи пленарне засідання, директор Шосткинського інституту Тугай Н.О. подякувала присутнім за увагу до роботи вузу, за бажання займатися науковою діяльністю; побажала приємних вражень, успіхів та перемоги. Секретар міської ради Чанцева- Коваленко О.М. назвала конференцію святом знань і передала щире вітання молодим науковцям від мера міста. Заступник начальника відділу освіти Волошко Л.О. відзначила вагомі досягнення в співпраці загальноосвітніх закладів міста та Шосткинського інституту. Шульга О.В., помічник депутата Верховної ради Молотка І.Ф., подякувала молоді за талант і плідну роботу, за досягнення, що прославляють місто. Конференція продовжила роботу в 6 секціях за різними напрямами: 1. Сучасні проблеми хімічної технології. 2. Актуальні проблеми філософії та філології: наука і практика. 3. Прикладні та фундаментальні питання природничих дисциплін. 4. Проблеми та перспективи інвестиційно-інноваційного розвитку соціально-економічних систем. 5. Системи управління та математичне моделювання. 6. Перспективні методики викладання в навчальних закладах. На заключному засідання було підведено підсумки роботи конференції та нагороджено переможців.

Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції м.Шостка - Більше...

Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції м.Шостка

У Шосткинському інституті пройшла ІІ Всеукраїнська науково-методична конференція «ОСВІТА, НАУКА ТА ВИРОБНИЦТВО: РОЗВИТОК ТА ПЕРСПЕКТИВИ». Науковий захід ставить за мету розвиток наукової творчості молодих учених та аспірантів, студентів, учителів та школярів, залучення їх до вирішення актуальних завдань сучасної науки, а також сприяє розвитку зв’язків між навчальними закладами у сфері науково-дослідної роботи і популяризації наукової діяльності серед талановитої молоді. Тому участь у конференції взяли науковці різних рівнів і вікових категорій з багатьох вузів України, зокрема Києва, Львова, Дніпра, Запоріжжя, Глухова, Бердянська, Донецька (усього подано 118 доповідей), а також Республіки Білорусь. Порадувало широке представництвом талановитої молоді з багатьох навчальних закладів м. Шостки. Bідкриваючи пленарне засідання, директор Шосткинського інституту Тугай Н.О. подякувала присутнім за увагу до роботи вузу, за бажання займатися науковою діяльністю; побажала приємних вражень, успіхів та перемоги. Секретар міської ради Чанцева- Коваленко О.М. назвала конференцію святом знань і передала щире вітання молодим науковцям від мера міста. Заступник начальника відділу освіти Волошко Л.О. відзначила вагомі досягнення в співпраці загальноосвітніх закладів міста та Шосткинського інституту. Шульга О.В., помічник депутата Верховної ради Молотка І.Ф., подякувала молоді за талант і плідну роботу, за досягнення, що прославляють місто. Конференція продовжила роботу в 6 секціях за різними напрямами: 1. Сучасні проблеми хімічної технології. 2. Актуальні проблеми філософії та філології: наука і практика. 3. Прикладні та фундаментальні питання природничих дисциплін. 4. Проблеми та перспективи інвестиційно-інноваційного розвитку соціально-економічних систем. 5. Системи управління та математичне моделювання. 6. Перспективні методики викладання в навчальних закладах. На заключному засідання було підведено підсумки роботи конференції та нагороджено переможців.

Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції м.Шостка - Більше...