Матеріально технічне забезпечення кафедри

У  розпорядженні кафедри є бібліотека навчальної та наукової літератури, 5 спеціалізованих навчальних лабораторій (водоочисних технологій і прикладної екології; біотехнології; загальної і спеціальної хімічної технології; нанохімії, нанотехнології і термохімії; прецизійних методів аналізу), комп‘ютерний клас, майстерня. За кафедрою закріплено 2 лекційних аудиторії (150-4 і 163-4) на 90 місць, обладнані мультімедійною технікою. Обладнання лабораторій відповідає сучасним умовам проведення хіміко-технологічних і біотехнологічних досліджень і налічує: комплексну установку водоочищення провідної фірми США «Dow Chemical», хроматографи БІОХРОМ-1, ЦВЕТ -500, ЦВЕТ-3600,ЛХМ-80,ЛХМ-72, інфрачервоний спектрофотометр «Specord М-80» (виробництво НДР), ультрафіолетові і видимі спектрофотометри «Specord М-40»; спектрофотометри СФ-4А, Portlab 501, ротаційний віскозиметр, ультразвукові диспергатори УЗДН-2, деріватограф DERIVATOGRAF Q-1500, коагуляційне обладнання автоматичної дії Floculutor 2000, автоматичні концентратоміри водних розчинів, Екотест 2000, растровий електронний мікроскоп РЕМ-101м, фотоелектроколориметри, КФК-2, КФК-3, Hach, іономіри janway 3210, portlab 150, атомно-абсорбційний спектрометр , полуменевий аналізатор рідин ПАЖ-1, лазерну техніку, рентгено-флуоресцентний апарат Spectroscan, анлізатор важких металів вольтамперометричного типу Екотест ВА , електронні ваги тощо.

Комп‘ютерний клас вільного доступу студентів кафедри налічує 17 сучасних комп‘ютерів, підключених до мережі Інтернет.

При кафедрі функціонують Науково-дослідна сертифікована лабораторія адсорбції та іонного обміну і Науково-дослідна лабораторія хімії та технології високомолекулярних природних сполук.