Навчальний посібник «Алгоритмізація і програмування науково-технічних та технологічних розрахунків» для студентів спец. 7.05130101, 8.05130101 «Хімічні технології неорганічних речовин» ХТФ. Укл.: А.Л. Концевой, С.А. Концевой - НТУУ «КПІ», 2013 – 285 с.

Матеріал електронного видання використано і апробовано студентами 5 курсу спеціальності протягом кількох навчальних років. Посібник містить більше 30 алгоритмів розрахунків з технології неорганічних речовин, методичні рекомендації з виконання розрахункової роботи