Науково- методичні матеріали кафедри

В дану теку розміщують матеріали, що потребують грифу кафедри, факультету,інституту для загального ознайомлення.

Методичні вказівки для практичних занять по ЗХТ для інженерно-хімічного факультету

Практикум з дисципліни «Загальна хімічна технологія» для студентів інженерно-хімічного факультету напрямів 6.051301 «Хімічна технологія», 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» створений на основі практикуму з дисципліни «Загальна хімічна технологія» для студентів напряму 6.051301 «Хімічна технологія» хіміко-технологічного факультету. Укладачі: Донцова Т.А., Іваненко І.М., Косогіна І.В., Концевой С.А., Лапінський А.В.

Методичні вказівки для практичних занять по ЗХТ для інженерно-хімічного факультету - Більше...

Навчальний посібник "Прикладна хімія"

Викладено загальні принципи техніки хімічних експериментів, що базуються на прикладному використанні основних положень теоретичної хімії в процесах технології неорганічних речовин, а саме, технології виробництва сірковмісної продукції, сполук зв’язаного азоту, добрив, содопродуктів, глинозему, титановміщуючих продуктів, процесів прикладної екології та водопідготовки. Призначений для поглибленого вивчення різних аспектів застосування в лабораторній практиці фундаментальних положень хімії та обґрунтування особливостей реальних рішень з майбутньої фахової діяльності. Може бути використаний студентами при підготовці до лекційних занять, контрольних робіт, до виконання студентами лабораторних та практичних робіт.

Навчальний посібник "Прикладна хімія" - Більше...

Методичні рекомендації до вивчення кредитного модуля «Прикладна хімія»

Методичні рекомендації до вивчення кредитного модуля «Прикладна хімія» для студентів хіміко-технологічного факультету напряму підготовки 6.051301 «Хімічна технологія» професійного спрямування «Хімічні технології неорганічних речовин» / Автор: І.В. Косогіна. – К.: Електронне видання, 2015 р., 18 с.

Методичні рекомендації до вивчення кредитного модуля «Прикладна хімія» - Більше...

Методичні рекомендації до вивчення кредитного модуля ”Інформаційне забезпечення наукових досліджень”

Методичні рекомендації до вивчення кредитного модуля ”Інформаційне забезпечення наукових досліджень” для студентів спеціальності 8.05130101 Хімічні технології неорганічних речовин денної форми навчання / Автори: І.В. Косогіна, Г.В. Кримець – К.: Електронне видання, 2015 р., 14 с.

Методичні рекомендації до вивчення кредитного модуля ”Інформаційне забезпечення наукових досліджень” - Більше...

Теоретичні основи хімії та технології водопідготовки: навчальний посібник

Теоретичні основи хімії та технології водопідготовки : навчальний посібник для студентів спеціальності 161 „Хімічні технології та інженерія” (галузь 16 Хімічна та біоінженерія, бакалавр) спеціалізації «Хімічні технології неорганічних речовин та водовідведення - К: НТУУ «КПІ», 2016. – 148 с. Автори: Н.М. Толстопалова, Т.І. Обушенко

Теоретичні основи хімії та технології водопідготовки: навчальний посібник - Більше...