«Хімія та сучасні технології»

Запрошуємо Вас прийняти участь в роботі VІI Міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Хімія та сучасні технології»! Мета конференції: Розвиток наукової творчості студентів, аспірантів та молодих вчених в галузі хімії та сучасних технологій, залучення їх до рішення актуальних задач сучасної науки, а також развиток зв’язків між вищими навчальними закладами різних країн в сфері науково--дослідної роботи.

 

Запрошуємо Вас прийняти участь в роботі

VІI Міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених

«Хімія та сучасні технології»!

Мета конференції:

Розвиток наукової творчості студентів, аспірантів та молодих вчених в галузі хімії та сучасних технологій, залучення їх до рішення актуальних задач сучасної науки, а також развиток зв’язків між вищими навчальними закладами різних країн в сфері науково--дослідної роботи.

Тематичні напрямки конференції:

1. Неорганічна хімія, технологія неорганічних речовин та промислова екологія.

2. Хімія та технологія води.

3. Електрохімія.

4. Органічна хімія, технологія органічних речовин та фармацевтичних препаратів.

5. Хімія та технологія паливно-мастильних і полімерних матеріалів.

6. Технологія тугоплавких неметалічних та силікатних матеріалів.

7. Енергетика, системи управління, машинобудування та матеріалознавство.

8. Біотехнологія.

9. Аналітична хімія, хімічна технологія харчових добавок та косметичних засобів.

10. Проблеми забезпечення економічного росту та вдосконалення систем керування промислових підприємств.

11. Людина і світ у філософському дискурсі.