МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО – ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ

ЗАГАЛЬНА ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО – ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ для студентів хіміко-технологічного факультету. Напрям підготовки: 6.051301 – Хімічна технологія

знаходяться тут