РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 5-147 11.12.2015 ПРО УТОЧНЕННЯ П. 1 НАКАЗУ № 4-271 ВІД 25.11.15 ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОВНОТИ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО РОЗМІЩУЄТЬСЯ НА ВЕБ-РЕСУРСАХ КПІ

завантажити в систему «Електронний кампус» анотації на двох мовах (українською, англійською), кожна з яких представлена окремим файлом у форматі *.pdf (мін. 650 знаків) для наступних видів електронних інформаційних ресурсів (ЕІР): робоча навчальна програма кредитного модулю, опис кредитного модуля, конспект лекції.

НПП університету:
- до 28.12.2015 року перевірити в системі «Електронний кампус» наявність завантажених документів видів: робоя, конспект лекції;
- до 31.01.2016 року завантажити в систему «Електронний кампус» анотації на двох мовах (українською, англійською), кожна з яких представлена окремим файлом у форматі *.pdf (мін. 650 знаків) для наступних видів електронних інформаційних ресурсів (ЕІР): робоча навчальна програма кредитного модулю, опис кредитного модуля, конспект лекції. Інформацію для формування анотацій можна отримати:
для робочої навчальної програми кредитного модуля з розділу «Загальний» документу «Робоча навчальна програма кредитного модулю»;
для опису кредитного модуля з розділу «Загальний» документу «Опис кредитного модуля»; для конспекту лекцій з розділу «Вступ»» документу «Конспект лекції».
4. Відповідальним за наповнення веб-сайтів кафедр:
- до 31.12.2015 року розмістити на веб-сайтах кафедр перелік тем магістерських та бакалаврських робіт/проектів у вигляді гіперпосилань, з подальшим прикріпленням до них анотацій па двох мовах (українською, англійською), кожна з яких представлена окремим файлом у форматі *.pdf (мін. 650 знаків) та розміщена на окремій веб-сторінці:
- до 31.01.2016 року збільшити обсяги інформації на веб-ресурсах кафедр, що індексуються у вебометричних системах, з подальшим доведенням цих обсягів до 1000 сторінок у термін до кінця поточного навчального року.