Інформація щодо розподілу випускників кафедри ТНР та ЗХТ 2014 р.

Кафедра отримує позитивні відгуки щодо підготовки спеціалістів з з усіх місць місць розподілу випускників напрямів підготовки 7(8)0513.01.01. Запити на потребу у спеціалістах та магістрах протягом багатьох років становлять більше трьох на одного випускника.

Кафедра отримує позитивні відгуки щодо підготовки спеціалістів з з усіх місць місць розподілу випускників напрямів підготовки 7(8)0513.01.01.

Запити на потребу у спеціалістах та магістрах протягом багатьох років становлять більше трьох на одного випускника.

 

Код спеціальностей

7.(8) …

Випуск

держ. бюдж.

(осіб)

(спеціалісти +

магістри)

Кількість підприємств,

з якими укладені договори

Із них, дія

договору

2, 3

і більше років

Кількість випускників

2014 року, які працевлаштовані

за догово-ром і

листом

тільки

за листом

1

2

3

4

5

6

(7)8.05130101-

хімічна технологія неорганічних речовин

31

65

60

31

-