Сторінка секретаря кафедри

Розпорядження № 5-7 від 06.02.2015 року

Керівникам підрозділів ХТФ Прошу до 15.02.2015 р. провести ознайомлення викладачів, співробітників, аспірантів і студентів (під час навчальних занятть) під РОЗПИС(!) з Розпорядженням № 5-7 від 06.02.15 р. ректора університету "Про підвищення готовності до дій в умовах надзвичайних ситуацій". Протоколи ознайомлення зберігати у підрозділах. Про виконання прошу доповісти мені в письмовій формі або по електронній пошті. Текст Розпорядження додається. Декан ХТФ Астрелін І.М.

Розпорядження № 5-7 від 06.02.2015 року - Більше...

Форум

Шановн! колеги! 21-23 штня 2016 року на баз! НТУУ "КШ" плануеться проведения М!жнародного форуму "Уроки Чорнобиля - для ядерноТ безпеки свпгу" ("СпогпоЬуГз 1_едасу 1Ъг *пе Мис1еаг ба^у о? *пе У\/ог1сГ) 1з залученням широкого загалу вщомих полггиюв, вчених, громадськосп, студекпв та астракпв. Осюльки проведения Форуму припадав на дн! 30-Т р1чниц1 ЧорнобильськоТ трагедп, включения до його програми питань змщнення ядерноТ безпеки в УкраТн! ( в свгп та подолання наслщюв ЧорнобильськоТ катастрофи створить умови для б!льш активного залучення свггового сп!втовариства до виршення проблем, як! ще залишаються нерозв'язаними. Форум надасть 1мпульс початку обговорення нового етапу м!жнародного сп1вроб1тництва, спрямованого на сптьну реал!зац1ю заход1в остаточного перетворення об'екта "Укриття" на еколопчно безпечну систему. Зм1стовна частина Форуму матиме також значне науково-виховне навантаження для студентськоТ молод

Форум - Більше...

Конференція “Чиста вода 2016”

Конференція “Чиста вода 2016”

Запрошуємо до участі в IV Міжнародній науково-практичній конференції «ЧИСТА ВОДА. ФУНДАМЕНТАЛЬНІ, ПРИКЛАДНІ ТА ПРОМИСЛОВІ АСПЕКТИ» “Чиста вода 2016” 26-28 жовтня 2016 р., м. Київ, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Конференція “Чиста вода 2016” - Більше...

Особливості рейтингування НПП у 2016-17 н.р.

Особливості рейтингування НПП у 2016-17 н.р. Рейтинг науково-педагогічних працівників Норми бального оцінювання НПП за 2016-17 н.р. ухвалено Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського, протокол № 5 від 26.01.2017 р. Заповнення бази почнеться з 1.06.17 і продовжиться до 30.06.17. До цього моменту безпосереднє внесення данних до інформаційної системи не можливе, але можливо (і треба) зазделегіть готувати необхідну інформацію для полегшення процесу коли наступить час "Ч" (і щоб потім нічого не забути).

Особливості рейтингування НПП у 2016-17 н.р. - Більше...

Лекції нідерландського вченого на ХТФ

Шановні колеги! Згідно діючої програми ERASMUS+ між ХТФ та Лейденським Інститутом хімії , 23-25 травня на ХТФ відбудуться 5 лекцій нідерландського професора Людо Юрлінка на тему "Surface Science for Heterogeneous Catalysis" згідно розкладу, наведеному у вкладеному файлі. На лекціях будуть продемонстровані інноваційні ілюстрації. Після останньої лекції в четвер, 25 травня о 16.20 відбудеться науковий міжкафедральний семінар з розробки пропозицій щодо створення міжнародного освітнього проекту з фінансуванням ЄС. Нагадую, що в 2016-1017 н.році 10 студентів .і аспірантів і 3 викладачі ХТФ пройшли наукове стажування в Лейденському Університеті. Подана заявка на той самий об'єм мобільності в 2017-2018 н.році. Прошу студентів, аспірантів та викладачів взяти активну участь у заході. Заст.декана ХТФ, доц. Дуда Т.І.

Лекції нідерландського вченого на ХТФ - Більше...