Конференція “Чиста вода 2016”

Запрошуємо до участі в IV Міжнародній науково-практичній конференції «ЧИСТА ВОДА. ФУНДАМЕНТАЛЬНІ, ПРИКЛАДНІ ТА ПРОМИСЛОВІ АСПЕКТИ» “Чиста вода 2016” 26-28 жовтня 2016 р., м. Київ, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Конференція “Чиста вода 2016”

Забезпечення населення і виробництва якісною водою є основою гармонійного соціально-економічного розвитку суспільна. Актуальність даної проблеми зростає по мірі деградації природних водойм внаслідок значного антропогенного тиску та збільшення чисельності населення. Міжнародне співробітництво в сфері науки і освіти, розробка та вдосконалення принципів і механізмів комплексного підходу до охорони водних об’єктів відіграють важливу роль у вирішенні даної проблеми. На реалізацію цих задач спрямована IV Міжнародна науково-практична конференція, тематика якої охоплює основні напрямки наукових досліджень в області водопостачання, водоочищення, раціонального використання водних ресурсів.

Секція 1. Технології очищення природних вод. Технічні аспекти водопостачання.
Секція 2. Вплив стічних вод на навколишнє середовище. Моніторинг та прогнозування стану природних водойм в умовах інтенсивного водоспоживання.
Секція 3. Технології очищення стічних вод, знешкодження осадів і отримання з них енергії та енергоносіїв. Біологічні та біохімічні аспекти.

Сайт http://wtwst.org.ua/