Особливості рейтингування НПП у 2016-17 н.р.

Особливості рейтингування НПП у 2016-17 н.р. Рейтинг науково-педагогічних працівників Норми бального оцінювання НПП за 2016-17 н.р. ухвалено Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського, протокол № 5 від 26.01.2017 р. Заповнення бази почнеться з 1.06.17 і продовжиться до 30.06.17. До цього моменту безпосереднє внесення данних до інформаційної системи не можливе, але можливо (і треба) зазделегіть готувати необхідну інформацію для полегшення процесу коли наступить час "Ч" (і щоб потім нічого не забути).

Zip archive icon Особливості рейтингування НПП у 2016.docx — Zip archive, 44 KB (45124 bytes)