Щодо виконання рішень кафедри

Щодо виконання рішень кафедри (протокол №1 від 31.08.15р.)

 

1.     За місяць скласти потребу у спеціалістах – одержати від підприємств і закладів офіційні угоди.

Контроль – І.М. Астрелін

Виконавці: Прокоф’єва Г.М., Лапінський А.В., зусилля всіх співробітників.

2.     Новітні заходи щодо роботи з абітурієнтами – створити реальні «яскраві» плани, підвищити ефективність відвідування шкіл, поповнити буклет і стенд кафедри!

Відповідальні: Феденко Ю.М., Нижник Т.Ю., Концевой С.А., Лапінський А.В.

3.     Реальне працевлаштування – підключатись всім співробітникам.

4.     А.Л. Концевой – можливо, зробити опитування студентів старших курсів – що їх приваблює із дисциплін за вибором студентів.

5.     Сайти кафедри – Кримець Г.В. – перевірити доступність і якість інформації.

6.     Прокоф’єва Г.М. (строк місяць) – ПІПБ наших видатних і успішних випускників – з метою розміщення на сайті (а можливо і виступи перед студентами).

 

 

Науковий керівник кафедри                                                         І.М. Астрелін