Сторінка секретаря екзаменаційної комісії

Інформація стосовно захисту дипломних проектів та робіт бакалаврів спеціалістів та магістрів

Результати захисту магістерських дисертаційних робіт випускників 2016 р.

Результати захисту магістерських дисертаційних робіт випускників 2016 р.: - за національною шкалою: «відмінно» - 12; «добре» - 2; «задовільно» - немає; - за шкалою ECTS: «А» - 12; В - 2. Дипломи з відзнакою отримують 9 випускників: Васенко Л.; Кулеша О.; Молюга А.; Полова О.; Федоренко О.; Верещук Н.; Гудим Н.; Зборовська Б.; Макарчук О. За результатами навчання і відмінного захисту магістерських дисертацій дипломи з відзнакою отримують 8 випускників: Валігура К. В.; Ващук О. О.; Зінченко Г. Ю.; Кирієнко О. Ю.; Кємалова Р. Е.; Кух А. А.; Люц В. А.; Федорук К. О. Свідотством високого рівня магістерських дисертацій є відображення результатів у публікаціях: надруковано 8 статей (в тому числі і у науко метричних виданнях); тези 57 доповідей у збірниках праць конференцій; подано 2 заявки на патенти; одержано 1 акт випробувань; до редакції журналів направлено 4 статті (1 – іноземною мовою). Студентка Люц.В. А. зайняла ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі студентських науково-дослідних робіт (квітень 2016).

Результати захисту магістерських дисертаційних робіт випускників 2016 р. - Більше...

Результати захисту бакалаврських дипломних проектів

Результати захисту бакалаврських дипломних проектів ЕК оцінила наступним чином за: - національною шкалою: «відмінно» – 28; «добре» – 6; «задовільно» – 2; «незадовільно» немає; - шкалою ECTS: A – 28; B – 5; C – 1; E – 2. Усі бакалаврські дипломні проекти повністю відповідають затвердженим вимогам. Ступінь використання ЕОМ становить 100 % - це багатоваріантні розрахунки матеріальних та теплових балансів, основного та допоміжного обладнання, кількості реагентів, які використовуються; економічні розрахунки. Слід відмітити, що длябагатоваріантних розрахунків дипломники використовували сучасні програмні пакети: наприклад, розробки DOW Chemical (Poca 6); CLIPS (США); UF Project Setting (DOW Chemical). Враховуючи відмінний захист бакалаврських дипломних проектів, схильність до наукової роботи, екзаменаційна комісія рекомендує продовжити навчання за програмою підготовки «магістр» 25 випускникам-бакалаврам. Студенти Шостак В. і Кутузова А. одержують диплом з відзнакою. 11 дипломних проектів виконано за реальною тематикою наукових розробок кафедри ТНР та ЗХТ (5 ДП) і ВАТ РівнеАзот (6 ДП).

Результати захисту бакалаврських дипломних проектів - Більше...

РЕЦЕНЗІЯ на магістерську дисертацію на здобуття ступеня магістра

присвоєння кваліфікації інженер-дослідник, інженер-технолог (хімічні технології) зі спеціальності 8.05130101 “Хімічні технології неорганічних речовин”.

РЕЦЕНЗІЯ на магістерську дисертацію на здобуття ступеня магістра - Більше...

ВІДГУК наукового керівника магістерської дисертації на здобуття ступеня магістра

присвоєння кваліфікації інженер-дослідник, інженер-технолог (хімічні технології) зі спеціальності 8.05130101 “Хімічні технології неорганічних речовин”.

ВІДГУК наукового керівника магістерської дисертації на здобуття ступеня магістра - Більше...