Результати захисту бакалаврських дипломних проектів

Результати захисту бакалаврських дипломних проектів ЕК оцінила наступним чином за: - національною шкалою: «відмінно» – 28; «добре» – 6; «задовільно» – 2; «незадовільно» немає; - шкалою ECTS: A – 28; B – 5; C – 1; E – 2. Усі бакалаврські дипломні проекти повністю відповідають затвердженим вимогам. Ступінь використання ЕОМ становить 100 % - це багатоваріантні розрахунки матеріальних та теплових балансів, основного та допоміжного обладнання, кількості реагентів, які використовуються; економічні розрахунки. Слід відмітити, що длябагатоваріантних розрахунків дипломники використовували сучасні програмні пакети: наприклад, розробки DOW Chemical (Poca 6); CLIPS (США); UF Project Setting (DOW Chemical). Враховуючи відмінний захист бакалаврських дипломних проектів, схильність до наукової роботи, екзаменаційна комісія рекомендує продовжити навчання за програмою підготовки «магістр» 25 випускникам-бакалаврам. Студенти Шостак В. і Кутузова А. одержують диплом з відзнакою. 11 дипломних проектів виконано за реальною тематикою наукових розробок кафедри ТНР та ЗХТ (5 ДП) і ВАТ РівнеАзот (6 ДП).