Результати захисту магістерських дисертаційних робіт випускників 2016 р.

Результати захисту магістерських дисертаційних робіт випускників 2016 р.: - за національною шкалою: «відмінно» - 12; «добре» - 2; «задовільно» - немає; - за шкалою ECTS: «А» - 12; В - 2. Дипломи з відзнакою отримують 9 випускників: Васенко Л.; Кулеша О.; Молюга А.; Полова О.; Федоренко О.; Верещук Н.; Гудим Н.; Зборовська Б.; Макарчук О. За результатами навчання і відмінного захисту магістерських дисертацій дипломи з відзнакою отримують 8 випускників: Валігура К. В.; Ващук О. О.; Зінченко Г. Ю.; Кирієнко О. Ю.; Кємалова Р. Е.; Кух А. А.; Люц В. А.; Федорук К. О. Свідотством високого рівня магістерських дисертацій є відображення результатів у публікаціях: надруковано 8 статей (в тому числі і у науко метричних виданнях); тези 57 доповідей у збірниках праць конференцій; подано 2 заявки на патенти; одержано 1 акт випробувань; до редакції журналів направлено 4 статті (1 – іноземною мовою). Студентка Люц.В. А. зайняла ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі студентських науково-дослідних робіт (квітень 2016).

Результати захисту магістерських дисертаційних робіт випускників 2016 р.:
-    за національною шкалою: «відмінно» - 12; «добре» - 2; «задовільно» - немає;
-    за шкалою ECTS: «А» - 12; В - 2.
Дипломи з відзнакою отримують 9 випускників: Васенко Л.; Кулеша О.; Молюга А.; Полова О.; Федоренко О.; Верещук Н.; Гудим Н.; Зборовська Б.; Макарчук О.
За результатами навчання і відмінного захисту магістерських дисертацій дипломи з відзнакою отримують 8 випускників: Валігура К. В.; Ващук О. О.; Зінченко Г. Ю.; Кирієнко О. Ю.; Кємалова Р. Е.; Кух А. А.; Люц В. А.; Федорук К. О.
Свідотством високого рівня магістерських дисертацій є відображення результатів у публікаціях: надруковано 8 статей (в тому числі і у науко метричних виданнях); тези 57 доповідей у збірниках праць конференцій; подано 2 заявки на патенти; одержано 1 акт випробувань; до редакції журналів направлено 4 статті (1 – іноземною мовою). Студентка Люц.В. А. зайняла ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі студентських науково-дослідних робіт (квітень 2016).