З В І Т про роботу екзаменаційної комісії № 9.2 із захисту дипломних проектів (дипломних робіт) на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” за спеціальністю 7.05130101 – хімічні технології неорганічних речовин

З В І Т про роботу екзаменаційної комісії № 9.2 із захисту дипломних проектів (дипломних робіт) на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” за спеціальністю 7.05130101 – хімічні технології неорганічних речовин

З В І Т

про роботу екзаменаційної комісії № 9.2

із захисту дипломних проектів (дипломних робіт)

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня  “спеціаліст”

за спеціальністю 7.05130101 хімічні технології неорганічних речовин

Розглянуті  дипломні проекти (дипломні роботи) ЕК оцінила наступним чином:

  – за національною шкалою: «відмінно»  – 8, «добре» – 6, «задовільно» – не має;

 

  – за шкалою ECTS: А – 8, В – 4, С – 2.

Особливо екзаменаційна комісія відмічає якість дипломних проектів (робіт) і студентів, які їх представили: Ткачук О. (керівник – доц. Іваненко І.М.); Давидок А. (керівник – проф. Мітченко Т.Є.); Кузьмінчук А. (керівник – ст. викл. Лапінський А.В.); Єрастова І. (керівник – доц. Концевой А.Л.).

Результати наукових досліджень Давидок А. підтверджено актом впровадження результатів виконаних досліджень при розробці побутової системи зворотного осмосу Ecosoft AquaCalcium.

Випускників ОКР «спеціаліст» рекомендовано для продовження навчання у аспірантурі: Давидок А., Терлецьку О., Ткачук О. Єрастову І.

 

Дипломи з відзнакою отримують 3 студенти Єрастова І., Терлецька О., Ткачук О.