Навчання

Кафедра має навчальнi та науковi лабораторнi примiщення загальною площею майже 1000 кв.м, сучасне лабораторне і наукове обладнання: іономери, спектрофотометри, каталiтичнi реактори, апаратура для рентгенофлуоресцентного аналізу, дериватографи, ІЧ та УФ-спектрометри, стендовi технологічнi установки, клас сучасних персональних комп’ютерів з виходом в мережу Інтернет.