ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕРЖАВНУ АТЕСТАЦІЮ СТУДЕНТІВ НТУУ «КПІ»

Положення є нормативним документом НТУУ «КПІ», який визначає вимоги до організації державної атестації випускників усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів, підготовка яких здійснюється в університеті. Положення регламентує діяльність департаментів університету, деканатів інститутів і факультетів, випускових кафедр та їхніх керівників з організації та проведення державної атестації випускників, а також обов’язки студентів-випускників, науково-педагогічних працівників, рецензентів, голів та членів державних екзаменаційних комісій. На підставі цього Положення випускові кафедри розробляють комплекти документів щодо проведення державної атестації та методичні рекомендації, які конкретизують вимоги до відповідних атестаційних робіт випускників з урахуванням специфіки певного напряму підготовки (спеціальності).

Microsoft Word Document icon Положення про ДА 19.11.13.doc — Документ Microsoft Word, 790 KB (809472 bytes)