МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ (ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ) освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст”

Методичні рекомендації до виконання дипломного проекту (дипломної роботи) освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» для студентів спеціальності 7.05130101 “Хімічні технології неорганічних речовин” хіміко-технологічного факультету. / Укладачі: проф. Астрелін І.М., доц. Супрунчук В.І., доц. Синюшкін О.М., доц. Концевой А.Л. - НТУУ «КПІ», 2013. – 83 с. Гриф надано вченою радою ХТФ НТУУ «КПІ» (Протокол № 9 від 25 листопада 2013 р.)

PDF document icon met-rekomdpspec.pdf — Документ PDF, 1.28 MB (1345893 bytes)