МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Напрям підготовки 6.051301 «Хімічна технологія».

Методичні рекомендації до виконання дипломного проекту освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» професійного спрямування «Хімічні технології неорганічних речовин» хіміко-технологічного факультету. /Укладачі: проф. Астрелін І.М., доц. Концевой А.Л., доц. Лукінюк М.В., доц. Підлісна О.А., ст.викл. Концевой С.А. – НТУУ «КПІ», 2014. – 83 с. Гриф надано Вченою радою ХТФ НТУУ «КПІ» (Протокол №3 від 31 березня 2014 р.)

PDF document icon МВ_Бакалаврський проект.pdf — Документ PDF, 1.43 MB (1501451 bytes)