Бакалаври 2015

Сурков Олег. ХН-11

В дипломному проекті розроблена технологія випарювання нітрату амонію. Розглянуто фізико-хімічні основи процесу випарювання нітрату аммонію, представлено технологічну схему процесу. Розраховано матеріальні та теплові баланси процесу. Розраховано і вибрано основне і допоміжне обладнання у відповідності з заданою потужністю виробництва. Запропоновано схему автоматичного регулювання та контролю виробництва. Надано економіко-організаційний розрахунок відділення випарювання виробництва нітрату амонію. Розглянуто питання екологічної оцінки виробництва та техніки безпеки проведення виробничого процесу. БЕЗВОДНИЙ ПЛАВ, АМІАЧНА СЕЛІТРА, ВИПАРЮВАННЯ, МАСОПЕРЕ ДАЧА, ВИПАРНИЙ АПАРАТ, ПАРОГАЗОВА СУМІШ

Сурков Олег. ХН-11 - Більше...

Лукомська Алла. ХН-11

В дипломному проекті розроблено технологію попереднього очищення води. Обґрунтовано вибір технологічної схеми з встановленням установки ультрафільтрації на заміну механічним фільтрам, після стадією коагуляції. Вибрано вихідну сировину, допоміжні матеріали у відповідності з діючими стандартами та технічними умовами. Обґрунтовано норми технологічних режимів, наведена технологічна схема та її опис. Розраховано і вибрано допоміжне обладнання у відповідності з заданою потужністю виробництва. Запропоновано схему автоматичного регулювання та контролю виробництва. Надано економіко-організаційний розрахунок з обґрунтуванням вибору методу попереднього очищення води. Розглянуто питання екологічної оцінки виробництва та техніки безпеки проведення виробничого процесу. КОАГУЛЯЦІЯ, УЛЬТРАФІЛЬТРАЦІЯ, БАРОМЕМБРАННІ ПРОЦЕСИ, ГІПОХЛОРИТ НАТРІЮ, ОЧИЩЕНА ВОДА, МЕМБРАНА, РЕГЕНЕРАЦІЯ, СЕЛЕКТИВНІСТЬ

Лукомська Алла. ХН-11 - Більше...

Реброва Катерина ХН-11

Розроблено проект відділення виробництва води високоочищеної. В проекті обґрунтовано вибір очищення води за допомогою подвійного зворотного осмосу та електродеіонізації. Наведено технічні вимоги до готової продукції – води високоочищеної. Обґрунтовано норми технологічних режимів, наведена технологічна схема процесу та її опис. Розраховано матеріальний и тепловий баланси виробництва. Розраховано механічний фільтр, установку зворотного осмосу, насоси та УФ-фільтр. На підставі розрахунків обрано основне та допоміжне обладнання у відповідності з заданою потужністю виробництва. Наведено схему автоматичного контролю і керування процесом, розроблено економіко-організаційну частину проекту, наведено характеристику рідких відходів та технічні рішення з охорони довкілля.

Реброва Катерина ХН-11 - Більше...

Єрастова Ірина ХН-11

Розроблено проект відділення виробництва води очищеної для потреб фармацевтичної промисловості. В проекті обґрунтовано вибір зворотноосмотичного методу очищення води. Наведено технічні вимоги до готової продукції – води очищеної. Обґрунтовано норми технологічних режимів, наведена технологічна схема процесу та її опис. Розраховано матеріальний баланс виробництва. Розраховано установки зворотного осмосу першого та другого ступеня для здійснення процесу очищення. На підставі розрахунків обрано основне та допоміжне обладнання у відповідності з заданою потужністю виробництва. Наведено схему автоматичного контролю і керування процесом, розроблено економіко-організаційну частину проекту, наведено характеристику рідких відходів та технічні рішення з охорони довкілля.

Єрастова Ірина ХН-11 - Більше...

Яцентюк Іванна.ХН-11

Розроблено проект цеху отримання очищеної води. В проекті обґрунтовано вибір комбінованого методу(зворотний осмос, іонний обмін, ультрафільтрація) доочищення питної води. Наведено технічні вимоги до готової продукції. Запропоновано технологічну схему виробництва. Обрано основне та допоміжне обладнання. Наведено схему автоматичного контролю і керування процесом. Розроблено економіко-організаційну частину проекту. Запропоновано заходи щодо запобігання негативного впливу виробництва на навколишнє середовище і методи знешкодження викидів. ВОДА ДЛЯ ФАРМАЦІЇ, ФІЛЬТРУВАННЯ,КОМБІНОВАНИЙ МЕТОД, ЗВОРОТНИЙ ОСМОС, МЕМБРАНИ, ІОННИЙ ОБМІН, ІОНІТИ, УЛЬТРАФІЛЬТРАЦІЯ, ОБЛАДНАННЯ, АВТОМАТИЗАЦІЯ, ОХОРОНА ПРАЦІ, ЕКОЛОГІЯ, ЕКОНОМІЧНІ РОЗРАХУНКИ

Яцентюк Іванна.ХН-11 - Більше...

Яйченя Юлія Олександрівна

Відділення підготовки води для ін’єкцій РЕФЕРАТ Пояснювальна записка 76 с., 5 рис., 28 табл., 11 посилань, 1 додаток. Розроблено проект відділення підготовки води для ін’єкцій. В проекті обґрунтовано вибір підготовки води для ін’єкцій методом дистиляції. Наведено вимоги до сировини та готової продукції. Обґрунтовано норми технологічних режимів, наведена технологічна схема процесу та її опис. Розраховано матеріальний і тепловий баланси виробництва. На підставі розрахунків обрано основне та допоміжне обладнання у відповідності з заданою потужністю виробництва. Наведено схему автоматичного контролю і керування процесом, розроблено економіко-організаційну частину проекту. Розглянуто питання екологічної оцінки виробництва та техніки безпеки проведення виробничого процесу. ВОДА ДЛЯ ІН’ЄКЦІЙ, ДИСТИЛЯЦІЯ, ЗВОРОТНИЙ ОСМОС, БАГАТОКОЛОННИЙ ДИСТИЛЯТОР.

Яйченя Юлія Олександрівна - Більше...

Терлецька Ольга. ХН-11

Розроблено проект очищення стічних вод від нафтопродуктів за допомогою флотації. В проекті обґрунтовано вибір запропонованого методу очищення. Наведено показники якості очищеної води. Обґрунтовано норми технологічних режимів, представлена технологічна схе¬ма процесу та її опис. Здійснено матеріальні розрахунки, на підставі яких обрано основне та допоміжне обладнання у відповідності з заданою потужністю виробництва. Розроблено схему автоматичного контролю і керування процесом, розроблено економіко – організаційну частину проекту, наведено характеристику відходів виробництва та технічні рішення з охорони довкілля.

Терлецька Ольга. ХН-11 - Більше...

Янкова Віра. ХН-11

Розроблено проект реконструкції відділення підготовки демінералізованої води. В проекті обґрунтовано вибір методу виробництва, наведено вимоги до сировини, допоміжних ресурсів та готової продукції. Демінералізовану воду отримують із води питної шляхом двоступінчастої гіперфільтрації води зворотнім осмосом з попереднім пом’якшенням та фільтруванням. Обґрунтовано норми технологічних режимів, наведена технологічна схема процесу та її опис.

Янкова Віра. ХН-11 - Більше...

Павлущик Юлія ХН-11

У проекті розглянуто фізико-хімічні основи та технологічна схема відділення конверсії аміаку цеху отримання азотної кислоти під тиском 0,73 МПа. Приведена характеристика основного технологічного обладнання відділення. Розглянуто показники нормального технологічного режиму роботи та можливі неполадки, їх причини та методи їх усунення. Розглянуто контроль виробництва. На основі економічних та технологічних розрахунків обґрунтовано необхідність модернізації відділення конверсії аміаку. В даній роботі запропоновано заміну фільтрів повітря на більш ефективні. Представлено техніко-економічні розрахунки модернізованого відділення конверсії аміаку. АМІАК, АМІАЧНО-ПОВІТРЯНА СУМІШ, ПОВІТРЯ, ПЛАТИНОВИЙ КАТАЛІЗАТОР, КОНВЕРСІЯ, ЛАВСАН, ТКАНИНА ПЕТРЯНОВА, ОЧИСТКА ГАЗУ, ГІДРАВЛІЧНИЙ ОПІР, МОДЕРНІЗАЦІЯ.

Павлущик Юлія ХН-11 - Більше...

Савчук Олександр, ХН-11

Розроблено проект відділення нейтралізації виробництва нітрату аміаку. Розглянуто основні характеристики сировини та допоміжних матеріалів; фізико-хімічні основи прийнятого методу виробництва. Представлено технологічну схему процесу та її опис. Був розрахований головний апарат ВТН. Вибір та розрахунок основного і допоміжного обладнання зроблено у відповідності до заданої продуктивності відділення. Запропоновано схему автоматичного контролю та регулювання виробництва. Проведено економіко-організаційний розрахунок. Розглянуто питання екологічної оцінки виробництва та техніки безпеки проведення виробничого процесу. АМІАК, АЗОТА КИСЛОТА, НІТРАТ АМОНІЮ, ВИКОРИСТАННЯ ТЕПЛОТИ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ, АМІАЧНА СЕЛІТРА, СОКОВА ПАРА, СКРУБЕР, ТЕПЛООБМІН

Савчук Олександр, ХН-11 - Більше...

Давидок Анастасія ХН-11

Розроблено проект відділення очищення води для ін’єкцій і обґрунтовано вибір найбільш ефективного і економічного способу виробництва – іонного обміну. Розглянуто хімізм і теоретичні основи процесу іонного обміну, обґрунтовано оптимальний технологічний режим процесу. Дано характеристику сировини, енергетичних носіїв, наведено технічні вимоги до готового продукту – води для ін’єкцій. Описано технологічну схему відділення іонного обміну. Проведено розрахунок основного та допоміжного обладнання. Наведено функціональну схему автоматизації процесу іонного обміну, розроблено економіко-організаційну частину проекту. Розглянуто основні аспекти екологічної безпеки виробництва, наведена характеристика забруднювачів, а також розглянута техніка безпеки проведення виробничого процесу. ІН'ЄКЦІЙНА ВОДА, ОЧИЩЕННЯ, ІОННИЙ ОБМІН, КАТІОНІТ, Na-КАТІОНУВАННЯ, ЗВОРОТНІЙ ОСМОС, ВУГІЛЬНИЙ ФІЛЬТР, РЕГЕНЕРАЦІЯ, АВТОМАТИЗАЦІЯ, ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Давидок Анастасія ХН-11 - Більше...

Книш Надія ХН-11

Даний проект спрямований на встановлення можливості використання мийних композицій у процесах промивки обладнання, що контактує з газотурбінним паливом. На підставі аналізу літературних джерел був здійснений вибір напрямку дослідження. Фізико-хімічними методами вивчено поведінку декількох марок технічних мийних засобів (ТМЗ), розроблених на кафедрі ТНР та ЗХТ НТУУ „КПІ” („ВОУ-1”, „ВОУ - 2”, ВОУ-3”) у присутності декількох марок газотурбінного палива (ТГВК, ТГ). У проекті наведені результати поведінки промивних розчинів марки „ВОУ” для очищення обладнання від залишків газотурбінного палива. Представлені результати обчислення швидкості корозії для систем „ТМЗ - забруднення”. Наведені технологічна схема очистки газотурбіних агрегатів, розділи охорони праці, економіки, автоматизації та екології. ТЕХНІЧНИЙ МИЙНИЙ ЗАСІБ, ГАЗОТУРБІННЕ ПАЛИВО, ОБЛАДНАННЯ, ПОЛЯРИЗАЦІЙНИЙ ОПІР, ШВИДКІСТЬ КОРОЗІЇ, ВИСОТА ПІНИ, ЧАС НАПІВРОЗПАДУ ПІНИ, КРАТНІСТЬ ПІНИ, СТІЙКІСТЬ ПІНИ, ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА ВИРОБНИЦТВА ТМЗ І ПРОМИВКИ, МИЙНА ЗДАТНІСТЬ, ОХОРОНА ПРАЦІ, ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА, АВТОМАТИЗАЦІЯ, ЕКОЛОГІЯ

Книш Надія ХН-11 - Більше...

Ганзюк Оксана, ХН-11

Розроблено проект відділення моноетаноламінового очищення газу від оксиду карбону (IV) цеху синтезу аміаку. В проекті обґрунтовано вибір моноетаноламінового методу очищення газу від СО2. Наведено технічні вимоги до готової продукції – очищеного конвертованого газу та продукційного оксиду карбону (IV). Обґрунтовано норми технологічних режимів, наведена технологічна схема процесу та її опис. Розраховано матеріальний і тепловий баланси виробництва. Розраховано тарілчастий абсорбер для здійснення процесу очищення. На підставі розрахунків обрано основне та допоміжне обладнання у відповідності з заданою потужністю виробництва. З використанням комп’ютера розраховано об’єми тонко регенерованого та грубо регенерованого розчинів МЕА в залежності від концентрації СО2 на виході з нижньої частини абсорбера. Наведено схему автоматичного контролю і керування процесом, розроблено економіко-організаційну частину проекту, наведено характеристику газових відходів та технічні рішення з охорони довкілля. МОНОЕТАНОЛАМІН, КОНВЕРТОВАНИЙ ГАЗ, СТУПІНЬ КАРБОНІЗАЦІЇ, МАТЕРІАЛЬНИЙ БАЛАНС, ТЕПЛОВИЙ БАЛАНС, НАСАДКОВИЙ АБСОРБЕР, ТАРІЛЧАСТИЙ АБСОРБЕР, АВТОМАТИЗАЦІЯ, ОХОРОНА ПРАЦІ, ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ, ЕКОНОМІЧНІ РОЗРАХУНКИ

Ганзюк Оксана, ХН-11 - Більше...

Вініченко Михайло, ХН-11

Розроблено проект відділення парової конверсії метану цеху синтезу аміаку. В проекті обґрунтовано вибір методу конверсії, та технологічної схеми. Обґрунтовано норми технологічних режимів, наведена технологічна схема процесу та її опис. Розраховано матеріальний и тепловий баланси виробництва. Розраховано трубчасту піч та реакційні труби для проведення процесу конверсії. На підставі розрахунків обрано основне та допоміжне обладнання у відповідності з заданою потужністю виробництва. Наведено схему автоматичного контролю і керування процесом, розроблено економіко-організаційну частину проекту, наведено характеристику газових відходів та технічні рішення з охорони довкілля. ПРИРОДНИЙ ГАЗ, КОНВЕРТОВАНИЙ ГАЗ, ПАРОВА КОНВЕРСІЯ, МАТЕРІАЛЬНИЙ БАЛАНС, ТЕПЛОВИЙ БАЛАНС, ТРУБЧАСТА ПІЧ, РЕАКЦІЙНА ТРУБА, АВТОМАТИЗАЦІЯ, ОХОРОНА ПРАЦІ, ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ, ЕКОНОМІЧНІ РОЗРАХУНКИ

Вініченко Михайло, ХН-11 - Більше...

Коновалова А.С. ХН-11

Пояснювальна записка: 99 стор.; 14 рис.; 46 табл.; 17 бібл. Розроблено проект реконструкції відділення підготовки води методом зворотнього осмосу. Розглянуто основні характеристики сировини та допоміжних матеріалів; фізико-хімічні основи зворотньосматичного методу водопідготовки. Представлено технологічну схему процесу та її опис. Розрахунок головного апарату виконано у програмі ROSA 6.1 «Dow Chemіcаl». Вибір та розрахунок основного і допоміжного обладнання зроблено у відповідності до заданої продуктивності відділення. Запропоновано схему автоматичного регулювання та контролю виробництва. Проведено економіко-організаційний розрахунок з обґрунтуванням необхідності реконструкції відділення. Розглянуто питання екологічної оцінки виробництва та техніки безпеки проведення виробничого ЗНЕСОЛЕННЯ, ЗВОРОТНІЙ ОСМОС, МЕХАНІЧНИЙ ФІЛЬТР, ЗВОРОТНЬООСМАТИЧНА УСТАНОВКА, СОЛЕВМІСТ, МЕМБРАННІ ТЕХНОЛОГІЇ

Коновалова А.С. ХН-11 - Більше...

Савчук Віктор ХН-11

Розроблено проект процесу конверсії аміаку цеха синтезу азотної кислоти. Вибрано вихідну сировину, допоміжні матеріали та напівпродукти у відповідності з діючими стандартами та технічними умовами. Обґрунтовано вибір технологічних режимів та рішень, приведена технологічна схема процесу та її опис. З використанням ЕОМ розраховано матеріальний та тепловий баланс процесу. Розраховано контактний апарат і вибрано основне і допоміжне обладнання у відповідності з заданою потужністю виробництва. Розроблено схему автоматичного регулювання параметрів режиму і контролю якості готової продукції, приведено характеристику газових, рідких та твердих відходів і технічні рішення з охорони довкілля.Розраховано економічні показники відділення, виконано аналіз шкідливих і небезпечних виробничих факторів і рекомендовані шляхи рішення питань охорони праці і запропоновані засоби безпечної експлуатації технологічного обладнання. КОНВЕРСІЯ, АМІАК, ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА, МАТЕРІАЛЬНИЙ БАЛАНС, ТЕПЛОВИЙ БАЛАНС, КОНТАКТНИЙ АПАРАТ, ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ,ОХОРОНА ПРАЦІ.

Савчук Віктор ХН-11 - Більше...

Чабан А. А. ХН-11

Водне господарство промислових підприємств містить у собі комплекс систем господарсько-питного й протипожежного водопостачання та промислового водопостачання, що призначене для надійного забезпечення водою належної якості виробничих процесів на підприємствах різних галузей промисловості. На станціях, що відносяться до теплоелектроцентралей, передбачається попереднє очищення води до норм якості оптимальних для подачі її до котельного відділу. Норми якості підживлювальної води залежать від типу сучасних котлів та тиску. У цій воді повинні бути відсутніми завислі речовини, солі, що створюють твердість води, розчинений кисень, так як наявність цих речовин сприяє утворенню накипу, спінюванню котельної води, виносу солей з паром та корозію. Очищення води для котлів у більшості випадків здійснюють за комбінованою системою, що складається з двох фаз обробки – попереднього очищення та іонного обміну. Ця система дозволяє досягти практично повного знесолення води, що є необхідною вимогою у подальшому її використанні. До проведення процесу хімічного знесолення передбачається попередня підготовка поверхневої води, а саме: видалення завислих і органічних речовин, феруму та вільної вуглекислоти. Ці процеси ефективно проводять в освітлювачах – стадія вапнування і коагуляції з подальшим фільтруванням на механічних фільтрах. Метою бакалаврського дипломного проекту є розробка технологічного процесу пом'якшення води за допомогою Na-катіонітових фільтрів для потреб міських котелень.  

Чабан А. А. ХН-11 - Більше...

Кузьмінчук Анна ХН-11

В дипломному проекті розроблено технологію підготовки питної води. Обґрунтовано вибір технологічної схеми з картридж ними фільтрувальними елементами та капілярними мембранними елементами. Вибрано вихідну сировину, допоміжні матеріали у відповідності з діючими стандартами та технічними умовами. Обґрунтовано норми технологічних режимів, наведена технологічна схема та її опис. Розраховано і вибрано основне та допоміжне обладнання. Також запропоновано схему автоматичного контролю та керування установкою водопідготовки. Нижче проведені техніко-економічні розрахунки виробництва, які доводять його економічну доцільність. Обґрунтовано екологічні аспекти виробництва та можливі варіанти його екологізації. Переглянуто аспекти охорони праці. ПИТНА ВОДА, РЕАГЕНТНЕ ЗНЕЗАРАЖЕННЯ, ПОЛЬОВІ УМОВИ, КАРТРИДЖНІ ФІЛЬТРИ, АВТОМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ, ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ, ЕКОЛОГІЗАЦІЯ

Кузьмінчук Анна ХН-11 - Більше...

Лісова Надія ХН-11

Розроблено проект відділення підготовки очищеної води іонообмінним методом. У проекті обгрунтовано вибір технологічної схеми підготовки пом’якшеної води. Представлена технологічна схема процесу та її опис. Виконано розрахунок і вибір основного і допоміжного обладнання у відповідності з заданою продуктивністю установки. Запропоновано схему автоматичного регулювання та контролю виробництва. Представлений економіко-організаційний розрахунок собівартості пом’якшеної води. Розглянуто питання екологічної безпеки виробництва та техніки безпеки виробничого процесу. КАТІОНІТ, NА-КАТІОНІТОВІ ФІЛЬТРИ, РЕГЕНЕРАЦІЯ, ПОМ’ЯКШЕННЯ, ОБМІННА ЄМНІСТЬ, ІОНООБМІННА СМОЛА

Лісова Надія ХН-11 - Більше...

Кибал Руслана ХН-11

Розроблено проект відділення глибокого знесолення води для потреб міської ТЕЦ. У проекті обґрунтований вибір технологічної схеми підготовки знесоленої води. Представлена технологічна схема процесу та її опис. Виконано розрахунок і вибір основного та допоміжного обладнання у відповідності із заданою продуктивністю установки. Запропоновано схему автоматичного регулювання та контролю виробництва. Представлений економіко-організаційний розрахунок собівартості очищеної води. Розглянуто питання екологічної безпеки виробництва та техніки безпеки виробничого процесу. КАТІОНІТ, Н-КАТІОНІТОВИЙ ФІЛЬТР, РЕГЕНЕРАЦІЯ, ЗНЕСОЛЕННЯ, ОБМІННА ЄМНІСТЬ, ФІЛЬТР ЗМІШАНОЇ ДІЇ

Кибал Руслана ХН-11 - Більше...

Жадан Антоній, ХН-11

Розроблено проект технологічного процесу пароповітряної конверсії метану з метою одержання конвертованого газу. В проекті вибрано вихідну сировину, допоміжні матеріали та напівпродукти, що виробляються у відповідності з діючими стандартами та технічними умовами. Наведено технічні вимоги до готової продукції – конвертованого газу. Обґрунтовано норми технологічних режимів, наведена технологічна схема процесу та її опис. З використання персонального комп’ютера запрограмовані та здійснені розрахунки матеріального і теплового балансів. Розраховано технологічний реактор – шахтний конвертор і вибрано основне і допоміжне обладнання у відповідності з заданою продуктивністю виробництва. Наведено схему автоматичного контролю і керування процесом, характеристику відходів та викидів, запропоновано рішення з охорони довкілля. Розроблено економіко-організаційну частину проекту, що полягає у визначенні собівартості продукту, а також рентабельності підприємства. КОНВЕРТОВАНИЙ ГАЗ, МЕТАН, МАТЕРІАЛЬНИЙ БАЛАНС, БАЙПАС, ШАТНИЙ КОНВЕРТОР, ВИТРАТНІ КОЕФІЦІЄНТИ, ПАРОЗБІРНИК, ПАРОВА ТУРБІНА, КОМПРЕСОР, КОТЕЛ УТИЛІЗАТОР.

Жадан Антоній, ХН-11 - Більше...

Попов Михайло, ХН-11

Розроблено проект технологічного процесу виробництва каталізатора на основі ферум нікелевої шпінелі. В проекті вибрано вихідну сировину, допоміжні матеріали та напівпродукти, що виробляються у відповідності з діючими стандартами та технічними умовами. Обґрунтовано норми технологічних режимів, наведена технологічна схема процесу та її опис. З використанням персонального комп’ютера запрограмовані та здійснені розрахунки матеріального і теплового балансів. Розраховано головний апарат – барабанну піч та вибрано основне і допоміжне обладнання у відповідності з заданою продуктивністю виробництва. Наведено схему автоматичного контролю і керування процесом, характеристику відходів та викидів, запропоновано рішення з охорони довкілля. Розроблено економіко-організаційну частину проекту, що полягає у визначенні річної собівартості продукції, а також річного прибутку. КАТАЛІЗАТОР, ШПІНЕЛЬ, МАТЕРІАЛЬНИЙ БАЛАНС, ОБЛАДНАННЯ, КОНТРОЛЬ, ВИХІДНА СИРОВИНА, БАРАБАННА ПІЧ, ЕКОНОМІКА, ТЕПЛОВИЙ БАЛАНС

Попов Михайло, ХН-11 - Більше...

Жоров Владислав

Розроблено бакалаврський проект виробництва каталізатору по типу шпінелі – NiCo2O4 та з подальшим його використанням у синтезі багатошарових вуглецевих нанотрубок. У проекті обґрунтовано вибір способу отримання нікель-кобальтової шпінелі та вуглецевих нанотрубок. Представлена технологічна схема процесу та її опис. Виконано розрахунок і вибір основного і допоміжного обладнання у відповідності з заданою продуктивністю. Запропоновано схему автоматичного регулювання та контролю виробництва. Представлений економіко-організаційний розрахунок собівартості виробництва каталізатору та нанотрубок. Розглянуто питання екологічної безпеки виробництва та техніки безпеки виробничого процесу. A bachelor project of the catalyst with spinel type - NiCo2O4 and their use for synthesis multiwalled carbon nanotubes is developed. The methods of obtain nickel-cobalt spinel and carbon nanotubes are substantiated. The technological scheme of the process and its description are submitted. The calculation and selection of basic and auxiliary equipment in accordance with the specified performance are performed. The scheme of automatic control and monitoring of production is offered. The economic and organizational calculations of cost of production and catalyst nanotubes are present. The issue of environmental safety production and safety of the production process are considered.

Жоров Владислав - Більше...