Бакалаври 2016

Мартишев Дмитро Вадимович Малостічна технологія підготовки води для підживлення теплових мереж.pdf

PDF document icon Мартишев Дмитро Вадимович Малостічна технологія підготовки води для підживлення теплових мереж.pdf — Документ PDF, 1.50 MB (1568837 bytes)

Войницька Олена Сергіївна Підготовка води для фармацевтичних підприємств

PDF document icon Войницька Олена Сергіївна.PDF — Документ PDF, 1.49 MB (1566028 bytes)

Шостак Владислав Богданович Відділення очищення стічних вод від нафтопродуктів

PDF document icon Шостак В.Б. Відділення очищення стічних вод від нафтопродуктів.pdf — Документ PDF, 2.70 MB (2826686 bytes)

Литвин Сергій Олексійович Відділення конверсії природного газу (І ступінь) цеху синтезу амміаку

PDF document icon Литвин Сергій Олексійович_Відділення конверсії природного газу (І ступінь) цеху синтезу амміаку.pdf — Документ PDF, 3.01 MB (3153954 bytes)

Пождема Наталія Русланівна Попереднє очищення води озонуванням для запобігання біообростань

PDF document icon Пождема Наталія. Попереднє очищення води озонуванням для запобігання біообростань.pdf — Документ PDF, 1.79 MB (1874260 bytes)

Романченко Тарас Олександрович. Відділення ретурної кальцинації гідрокарбонату натрію у виробництві кальцинованої соди.

PDF document icon δίπλωμα.pdf — Документ PDF, 4.28 MB (4486232 bytes)

Холмецька Юлія Максимівна Виробництво попередньо очищеної природної води для міських котелень з використанням флокулянтів

PDF document icon Холмецька Юлія Максимівна.doc.pdf — Документ PDF, 955 KB (978239 bytes)

Лук'янчук Тетяна "Відділення пом'якшення води для підживлення тепломереж"

PDF document icon загал.pdf — Документ PDF, 1.12 MB (1178609 bytes)

Хондока Тетяна Анатоліївна Відділення очищення води для потреб районної котельні

PDF document icon Хондока Тетяна Анатоліївна.pdf — Документ PDF, 1.33 MB (1390384 bytes)

Халюк Катерина Володимирівна Виробництво знесоленої води іонообмінним методом

PDF document icon ДП_ПЗ_Халюк.pdf — Документ PDF, 1.62 MB (1698460 bytes)

Лесік Сергій Миколайович

Відділення конверсії оксиду вуглецю(ІІ) виробництва аміаку РЕФЕРАТ Пояснювальна записка 87 стор., 5 рис., 38 табл., 1 додаток, 13 поси-лань, 1 додаток. Розроблено проект технологічного процесу конверсії оксиду карбону (ІІ). В проекті обґрунтовано вибір конверсії під тиском 3 МПа в 2 ступені. Вибрано вихідну сировину, допоміжні матеріали та напівпродукти, що виробляються у відповідності з діючими стандартами та технічними умовами. Наведено технічні вимоги до готової продукції – аміак техніч-ний. Обґрунтовано норми технологічних режимів, наведена технологічна схема процесу та її опис. З використанням персонального комп’ютера запрограмовані та здійснені розрахунки матеріального і теплового балансів. Розраховано технологічні реактори, обрано основне і допоміжне обладнання у відповідності з заданою продуктивністю виробництва. Запропоновано заміну реакторам на більш сучасний. Наведено схему автоматичного контролю і керування процесом, характеристику відходів та викидів, запропоновано рішення з охорони довкілля. Розроблено економіко-організаційну частину проекту, що полягає у визначенні собівартості продукту, а також рентабельності підприємства. КОНВЕРСІЯ, АЗОТО-ПОВІТРЯНА СУМІШ, МАТЕРІАЛЬНИЙ БАЛАНС, БАЙПАС, РЕАКТОР, ВИТРАТНІ КОЕФІЦІЄНТИ, СЕПАРАТОР, КАТАЛІЗАТОР, ТЕПЛООБМІННИК

PDF document icon Лесік Сергій Миколайович Відділення конверсії оксиду вуглецю(ІІ) виробництва аміаку.pdf — Документ PDF, 2.75 MB (2882863 bytes)

Продан Аліна Ігорівна Відділення синтезу аміаку

Розроблено проект технологічного процесу синтезу аміаку з метою одержання технологічного рідкого аміаку. В проекті розглянуто характеристику продукції, сировини, допоміжних матеріалів, що виготовляють у відповідності до стандарту, розглянуто фізико-хімічні основи синтезу аміаку. Розраховано матеріальні та теплові баланси синтезу. Визначено витратні коефіцієнти з сировини, напівпродукту, допоміжних матеріалів. Наведено технічні вимоги до готової продукції – технологічного рідкого аміаку. Наведено технологічну схему процесу та її опис, обґрунтовано норми технологічних режимів. Запрограмовані розрахунки в середовищах Excel. Проведені багатоваріантні розрахунки. Розраховано технологічний реактор – колону синтезу аміаку і вибрано допоміжне обладнання у відповідності з заданою продуктивністю виробництва. Наведена схема автоматичного контролю і керування процесом. Розроблено економіко-організаційну частину проекту, що показує собівартість продукту, а також рентабельність підприємства. Розроблено заходи, направлені на створення безпечних умов праці, пожежної безпеки. Наведено характеристику відходів та викидів, запропоновано рішення з охорони довкілля.

PDF document icon Продан Аліна Ігорівна.pdf — Документ PDF, 2.07 MB (2166820 bytes)

Знесолення води у виробництві технологічної пари для потреб міської теплоелектроцентралі

PDF document icon Диплом Ященко.pdf — Документ PDF, 1.44 MB (1508814 bytes)