Спеціалісти 2017

Яйченя Юлія Олександрівна Відділення підготовки води для ін’єкцій

Пояснювальна записка 98 с.; 7 рис.; 30 табл.; 1 додаток; 19 посилань. Розроблено проект відділення підготовки води для ін’єкцій. В проекті обґрунтовано вибір підготовки води для ін’єкцій методом дистиляції. Наведено вимоги до сировини та готової продукції. Обґрунтовано норми технологічних режимів, наведена технологічна схема процесу та її опис. Розраховано матеріальний і тепловий баланси виробництва. На підставі розрахунків обрано основне та допоміжне обладнання у відповідності з заданою потужністю виробництва. Наведено схему автоматичного контролю і керування процесом, розроблено економіко-організаційну частину проекту. Розглянуто питання екологічної оцінки виробництва та техніки безпеки проведення виробничого процесу. ВОДА ДЛЯ ІН’ЄКЦІЙ, ДИСТИЛЯЦІЯ, БАГАТОКОЛОННИЙ ДИСТИЛЯТОР, МЕХАНІЧНИЙ ФІЛЬТР, ВУГІЛЬНИЙ ФІЛЬТР, ЗВОРОТНИЙ ОСМОС, УФ – ЛАМПА, АВТОМАТИЗАЦІЯ, ЕКОНОМІКА, ЕКОЛОГІЯ

PDF document icon Яйченя ЮО.pdf — Документ PDF, 2.08 MB (2178855 bytes)

Ткачук Ольга Олександрівна Виробництво стерильної пари на фармацевтичному виробництві

Лише після стадії одержання води очищеної можна отримати чисту пару, шляхом випаровування в парогенераторі. Вона може бути присутньою як допоміжна речовина, або використовуватися для підготовки препаратів до застосування, в процесі синтезу, у ході виробництва готової продукції або як очищувальний засіб для промивання ємностей (резервуарів), обладнання, первинних пакувальних матеріалів тощо. Чиста пара є невід’ємною частиною процесу виготовлення ліків. Вона забезпечує належну якість кінцевого продукту, так як запобігає потраплянню сторонніх хімічних сполук, мікроорганізмів, завдяки ефективному очищенню технологічної лінії, ємностей. Чиста пара створює оптимальні умови на фармацевтичному виробництві, а саме підтримання мікроклімату в чистих приміщеннях. Залежно від цілей використання у фармації потрібна вода різних рівнів якості. Контроль якості води, зокрема її мікробіологічної чистоти, є важливим аспектом, і фармацевтична промисловість виділяє значні ресурси для розробки та технічного обслуговування систем очистки води. Метою дипломного проекту є розроблення схеми отримання стерильної пари на фармацевтичному підприємстві

PDF document icon ТкачукОО.pdf — Документ PDF, 2.31 MB (2420748 bytes)

Кузьмінчук Анна Володимирівна Технологія локального очищення стічних вод видобування бурштину

Дипломна робота: 117 стор.; 28 табл.; 11 рис.; 30 посилань. Метою дипломної роботи було дослідити можливий вплив промислового нелегального добування бурштину на склад водойм Рівненського природного заповідника і загалом області та на його біорізноманіття та на підставі отриманих даних розробити технологічну схему очищення стічних вод бурштинового промислу, як великих промислових масштабів так і дрібних підприємств з видобутку, що мають бути ліцензовані в найближчому майбутньому. Було проведено дослідження зразків ґрунту і зразків води з місць видобутку та наближених до них. БУРШТИН, РІВНЕНСЬКИЙ ПРИРОДНИЙ ЗАПОВІДНИК, БІОГЕННІ ЕЛЕМЕНТИ, КАЛЬЦІЙ, ТВЕРДІСТЬ, ТОРФ, КАТІОНІТ, СТІЧНІ ВОДИ

PDF document icon КузминьчукАВ.pdf — Документ PDF, 2.81 MB (2950675 bytes)

Лісова

PDF document icon Lisova_-_diplom.pdf — Документ PDF, 1.67 MB (1749257 bytes)

Кибал Руслана Валеріївна Відділення знесолення води для потреб ТЕЦ за допомогою іонного обміну

Пояснювальна записка: 130 с.; 2 рис.; 15 табл.; 15 посилань, 1 додаток. Розроблено проект відділення знесолення води за допомогою іонного обміну. Обґрунтовано вибір технологічної схеми підготовки знесоленої води. Представлена технологічна схема процесу та її опис. Виконано розрахунок і вибір основного і допоміжного обладнання відповідно до заданої продуктивності установки. Запропоновано схему автоматичного регулювання і контролю виробництва. Представлений економіко-організаційний розрахунок собівартості очищеної води. Наведні об'ємно-планувальні рішення відділення цеху і проведено вибір основних конструкційних елементів для організації ефективного виробництва. Розглянуто питання екологічної безпеки виробництва і техніки безпеки виробничого процесу. ЗНЕСОЛЕНА ВОДА, КАТІОНІТ, АНІОНІТ, ЙОННИЙ ОБМІН, ЙОНООБМІННИЙ ФІЛЬТР, РЕГЕНЕРАЦІЯ, ОБМІННА ЄМНІСТЬ, ФІЛЬТР ЗМІШАНОЇ ДІЇ, АВТОМАТИЗАЦІЯ, ЕКОЛОГІЯ, ОХОРОНА ПРАЦІ, ЕКОНОМІЧНІ РОЗРАХУНКИ

PDF document icon Diplom.pdf — Документ PDF, 1.40 MB (1470180 bytes)

Єрастова Ірина Василівна Алгоритми і програми розрахунків виробництва технологічного

Пояснювальна записка: 179 стор., 16 рис., 90 табл., 14 бібл. Об’єкт дослідження – процеси очищення та конверсії газу у виробництві аміаку. Предмет дослідження – технологія виробництва технологічного газу для синтезу аміаку та алгоритми розрахунків виробництва у середовищі Excel. Ціль дослідження – вивчення фізико-хімічних основ і методик проведення матеріальних, теплових і конструктивних розрахунків стадій очищення природного газу від сірковмісних сполук, парової і пароповітряної конверсії природного газу, двоступінчастої конверсії оксиду карбону (II), очистка газу від оксиду карбону (IV) розчином моноетаноламіну, очистка газу від оксиду карбону (IV) активованим розчином поташу та очистка газу від оксидів карбону (II) і (IV) метануванням у виробництві технологічного газу для синтезу аміаку; освоєння методів розрахунків в середовищі Excel стосовно розрахунків даного виробництва. Метод дослідження – комп’ютерний експеримент, що полягає у розробці та аналізі алгоритмів і програм розрахунку процесів у виробництві технологічного газу для синтезу аміаку. У ході виконання роботи проведені адаптація, виправлення і доповнення алгоритмів розрахунків виробництва. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ГАЗ, МАТЕРІАЛЬНИЙ БАЛАНС, ТЕПЛОВИЙ БАЛАНС, КОНВЕРСІЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ, КОНВЕРСІЯ ОКСИДУ КАРБОНУ (II), ОЧИЩЕННЯ ГАЗУ ВІД ОКСИДІВ КАРБОНУ, МЕТАНУВАННЯ, МОНОЕТАНОЛАМІН, ПОТАШ, АЗОТОВОДНЕВА СУМІШ.

PDF document icon Yerastova_I_V.pdf — Документ PDF, 2.03 MB (2131876 bytes)

Давидок

PDF document icon Diploma_Davydok.pdf — Документ PDF, 2.12 MB (2221420 bytes)