"Технічний аналіз, стандартизація, сертифікація та управління якістю продукції у галузі"

2 курс, 2 семестр, ст. викладач Обушенко Т.І.
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт

Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технічний аналіз, стандартизація і сертифікація неорганічних речовин» для студентів хіміко-технологічного факультету. Київ: НТУУ «КПІ», 2012. – 60 с. Затверджено Вченою радою ХТФ (Протокол №6 від 24.05.2012 р.)

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Технічний аналіз, стандартизація і сертифікація неорганічних речовин» для студентів хіміко-технологічного факультету. Київ: НТУУ «КПІ», 2012. – 25 с. Затверджено Вченою радою ХТФ НТУУ «КПІ» (Протокол № 6 від 24.05. 2012 р.)