Хімічна технологія каталізаторів та каталітичних процесів

5 курс, 1 семестр, доцент Концевой А.Л., ст. викл. Обушенко Т.І., ас. Банюк К.М.