"ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ НЕОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН. 1"

ТЕХНОЛОГІЯ МІНЕРАЛЬНИХ КИСЛОТ І СОЛЕЙ викладають дисциплыну проф. Астрелін І.М., ст. вик. Лапінський А.В.
РОБОЧА ПРОГРАМА

Робоча програма кредитного модуля "Хімічна технологія неорганічних речовин - 1. Технологія мінеральних кислот і солей" для студентів за напрямом підготовки 6.051301 "Хімічна технологія" ОКР бакалавр за денною формою навчання складена відповідно до програми навчальної дисципліни "Хімічна технологія неорганічних речовин ."

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

Кредитний модуль "Хімічна технологія неорганічних речовин-1. Технологія мінеральних солей і кислот" є базисним в навчальному плані підготовки фахівців професійного спрямування "Хімічні технології неорганічних речовин". Кредитний модуль займає важливе місце у формуванні науково-технічного світогляду сучасного фахівця з технології неорганічних речовин. Поглибленню якості підготовки цих фахівців сприяє й виконання курсового проекту (КП), який є важливим етапом підготовки студента до майбутньої професійної діяльності і передбачає: - втілення одержаних студентом теоретичних, загально-інженерних і спеціальних знань у формі КП - індивідуального творчого завдання; - придбання вмінь і здатності пошуку і використання навчальної, науково-технічної і довідкової літератури та інформації з INTERNET за темою КП; - здатність використовувати персональні комп'ютери для виконання розрахунків, креслень і оформлення пояснювальної записки. Кредитний модуль КП "Хімічна технологія неорганічних речовин-1. технологія мінеральних кислот і солей" базується на знаннях матеріалу дисциплін 2.06 "Прикладна хімія", 2.3 "Фізика", 2.4 "Загальна і неорганічна хімія", 3.1.2 "Процеси і апарати хімічних виробництв", 2.01 "Конструкційні матеріали в виробництві хімічних речовин", 2.04 "Основи проектування хімічних виробництв", 2.15 "Сучасне обладнання технологічних процесів галузі".

Курсовий проект для заочної форми навчання

Кредитний модуль "Хімічна технологія неорганічних речовин-1" є базисним в навчальному плані підготовки фахівців професійного спрямування "Хімічні технології неорганічних речовин". Кредитний модуль займає важливе місце у формуванні науково-технічного світогляду сучасного фахівця з технології неорганічних речовин. Поглибленню якості підготовки цих фахівців сприяє й виконання курсового проекту (КП), який є важливим етапом підготовки студента до майбутньої професійної діяльності і передбачає: - втілення одержаних студентом теоретичних, загально-інженерних і спеціальних знань у формі КП - індивідуального творчого завдання; - придбання вмінь і здатності пошуку і використання навчальної, науково-технічної і довідкової літератури та інформації з INTERNET за темою КП; - здатність використовувати персональні комп'ютери для виконання розрахунків, креслень і оформлення пояснювальної записки. Кредитний модуль КП "Хімічна технологія неорганічних речовин-1" базується на знаннях матеріалу дисциплін 2.06 "Прикладна хімія", 2.3 "Фізика", 2.4 "Загальна і неорганічна хімія", 3.1.2 "Процеси і апарати хімічних виробництв", 2.01 "Конструкційні матеріали в виробництві хімічних речовин", 2.04 "Основи проектування хімічних виробництв", 2.15 "Сучасне обладнання технологічних процесів галузі".

Форми основних написів

Основний напис для креслень графічної документації. Форма 1,Основний напис для текстових документів (аркуш вступу). Форма 2,Основний напис текстових документах (наступні аркуші). Форма 2а