Загальна хімічна технологія

ЗАГАЛЬНА ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ МЕТОДИЧНІ ВКАЗАВКИ до виконання розрахункових робіт

ЗМІСТ Вступ 1. Обґрунтування та вибір способу обраної продукції 2. Організація хіміко - технологічного процесу 2.1. Хімічна схема 2.1.1. Теоретичні основи і обґрунтування значень технологічних режимів 2.2. Принципові схеми 2.3. Технологічні схеми 2.4. Енерготехнологічні схеми 2.5. Екологічнобезпечні схеми 3. Висновки 4. Список використаних джерел 5. Додатки