Адсорбція, адсорбенти та каталізатори на їх основі

Альбоми і фотографії ще не було додано.

Методичні вказівки до практичних занять

Теоретичні основи, технологія і обладнання адсорбційних процесів: Розділ 1. Промислові адсорбенти, їх властивості і застосування: Методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія / Уклад.: І.М. Іваненко. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 35 с.