Чинники успішного працевлаштування

Альбоми і фотографії ще не було додано.

ЧИННИКИ УСПІШНОГО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЗА ФАХОМ» РОБОЧА ПРОГРАМА

Робоча програма кредитного модуля «Чинники успішного працевлаштування за фахом» для студентів за напрямами підготовки 7.05130101, 8.05130101 – хімічна технологія неорганічних речовин ОКР спеціаліст, магістр за денною формою навчання складена відповідно до програми навчальної дисципліни «Чинники успішного працевлаштування за фахом».