Сучасне обладнання технологічних процесів галузі

4 курс, 2-й семестр: лектор доц. Концевой С.А.