ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

"Наукова робота за темою магістерської дисертації - 1. ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ" для студентів спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія , спеціалізації "Хімічні технології неорганічних речовин та водоочищення" за денною формою навчання
Наукова робота за темою магістерської дисертації - 1. ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ" 1/III РОБОЧА ПРОГРАМА КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ

Викладання кредитного модуля " Наукова робота за темою магістерської дисертації 1. Основи наукових досліджень " (ОНД ) обумовлюється тим, що світова тенденція з прискорення впровадження досягнення науково-технічного прогресу у виробництво, злиття експерименту з хімічним промисловим виробництвом, переведення вітчизняної економіки на шляхи саме інтенсивного розвитку в умовах господарської самостійності хімічних підприємств і вільного ринку потребує фахівців, які б володіли не тільки професійними знаннями, але й досить міцними навичками і вміннями творчого дослідника. Основна задача кредитного модуля полягає в навчанні студентів використовувати типові методи наукових досліджень для планування експерименту, обробки отриманих даних і оцінці ефективності науково-дослідних робіт. Навчальний матеріал кредитного модуля ОНД базується на знаннях дисциплін бакалаврської підготовки.