Прикладна хімія

1 курс, 1 семестр, доц., к.т.н. Косогіна І.В, ас., Феденко Ю.М.

Навчальна програма з дисципліни "Прикладна хімія"

Предмет навчальної дисципліни: основні правила роботи в хімічній лабораторії; типи хімічного обладнання; прийоми виконання найбільш поширених лабораторних процесів. Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Прикладна хімія» є вступним, підготовчим спеціалізованим курсом, який дозволяє ознайомити студентів із роботою в лабораторії та полегшує подальше практичне опанування дисциплін 2.3 «Фізика», 2.4 «Загальна та неорганічна хімія», а також формує базу для подальшого вивчення профілюючих дисциплін, таких як 3.1.3 «Загальна хімічна технологія».

Навчальна програма з дисципліни "Прикладна хімія" - Більше...

Навчальна робоча програма з дисципліни " Прикладна хімія"

Кредитний модуль ”Прикладна хімія” належить до Професійної та практичної діяльності Дисциплін вільного вибору студентів і являється базисною для профілюючих дисциплін в навчальному плані підготовки спеціалістів професійного спрямування Хімічні технології неорганічних речовин. Кредитний модуль ”Прикладна хімія” займає важливе місце у формуванні світогляду сучасного фахівця з технології неорганічних речовин. Навчальний матеріал дисципліни ”Прикладна хімія” базується на знаннях дисциплін 2.4 «Загальна та неорганічна хімія», а також формує базу для подальшого вивчення профілюючих дисциплін, таких як », 2.08 «Хімічна технологія неорганічних речовин», 3.1.3 «Загальна хімічна технологія».

Навчальна робоча програма з дисципліни " Прикладна хімія" - Більше...

Положення про рейтингову систему з дисципліни " Прикладна хімія"

Складові рейтингу студента з дисципліни “Прикладна хімія”: 1) дві відповіді (кожного студента в середньому) на практичних заняттях (за умови, що на кожному занятті опитуються 4 студенти при максимальній чисельності групи 20 осіб): ; 3) чотири експрес-контрольні роботи (кожна МКР поділяється на дві контрольні роботи тривалістю по 1,0 акад. годині); 4) виконання та захист 8 лабораторних робіт розрахованих на виконання впродовж 4 годин; 5) виконання та захист 8 лабораторних робіт розрахованих на виконання впродовж 2 годин; 6) написання ДКР з тем, що розглядаються на практичних заняттях; 7) відповідь на екзамені.

Положення про рейтингову систему з дисципліни " Прикладна хімія" - Більше...

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт

МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ з дисципліни «Прикладна хімія»Частина І (електронне навчальне видання) для студентів напряму підготовки 6.051301 «Хімічна технологія» професійного спрямування – «Хімічні технології неорганічних речовин» денної форми навчання авторів Косогіної І.В., Астреліна І.М.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт - Більше...