Основи проектування хімічних виробництв

матеріали данної теки призначені для вивчення нормативної дисципліни Основи проектування хімічних виробництв. також в теці Ви можите знайти необхідну довідкову інформацію
РОБОЧА ПРОГРАМА

Кредитний модуль ” Основи проектування хімічних виробництв ” належить до Професійної складової нормативних дисциплін і являється базисною для профілюючих дисциплін в навчальному плані підготовки спеціалістів професійного спрямування Хімічні технології неорганічних речовин. Кредитний модуль ” Основи проектування хімічних виробництв ” займає важливе місце у формуванні світогляду сучасного фахівця з технології неорганічних речовин. Навчальний матеріал кредитного модуля ” Основи проектування хімічних виробництв ” базується на знаннях нормативних дисциплін 2.06 «Прикладна хімія», 2.3 «Фізика», 2.4 «Загальна та неорганічна хімія», а також формує базу для подальшого вивчення профілюючих дисциплін, таких як 3.1.3 «Загальна хімічна технологія», 3.1.2 «процеси і апарати хімічних виробництв», 2.08 «Хімічна технологія неорганічних речовин», 2.15 «Сучасне обладнання технологічних процесів галузі».

Форми основних написів

Основний напис для креслень графічної документації. Форма 1,Основний напис для текстових документів (аркуш вступу). Форма 2,Основний напис текстових документах (наступні аркуші). Форма 2а

Лекція 1-2

- мета і завдання проектування; - основні терміни і визначення; - основні нормативні документи необхідні при проектуванні; - структура проектної організації; - життєвий цикл ХТП.

Технологічний розрахунок мембранних установок

Тут розглядається установка для концентрування розчинів, в якій одним із основних вузлів є апарат зворотного осмосу. Введення цього апарату дозволяє суттєво знизити загальні затрати на процес концентрування, оскільки більша частина води видаляється дуже економічним методом (методом зворотного осмосу), і лише мала частина – порівняно дорогим методом (випаровуванням).