Технологія соди та содопродуктів

Альбоми і фотографії ще не було додано.

«ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ СОДИ ТА СОДОПРОДУКТІВ» ПРОГРАМА навчальної дисципліни

Курс „Хімічна технологія соди та содопродуктів” належить до циклу практичної і професійної підготовки інженерів-технологів виробництв хімічної технології неорганічних речовин. Кальцинована сода – традиційний продукт, який має багатовікову історію виробництва та використання. Важко назвати будь-яку галузь сучасної промисловості, де б не використовувався б цей продукт та виготовлені на його основі содопродукти. До важливіших областей техніки, що використовують кальциновану соду та содопродукти відносяться: хімічна, металургійна, нафтохімічна, нафтопереробна, скляна, целюлозно-паперова, машинобудівна, легка, медична, енергетична та інші галузі промисловості. Ця дисципліна базується на викладених дисциплінах: загальної хімії, фізичної хімії, вищої математики, фізики, обладнання виробництв ХТНР, контролю та керування хіміко-технологічними процесами та ін. Основою процесів технології соди та содопродуктів є складні фізико-хімічні взаємодії в послідовно-паралельних оборотних системах з одночасною участю газів, рідин, твердих речовин, що переробляються в сучасних апаратах комбінованих та гнучких технологічних схем. Одночасно з випуском кальцинованої соди та содопродуктів (каустичної соди, важкої соди, очищеного гідрокарбонату /питної або харчової соди/, кристалічної соди) передбачено виробництво мінеральних добрив, наповнювачів, харчових продуктів, організація випуску продуктів електрохімічних виробництв та ін.

«ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ СОДИ ТА СОДОПРОДУКТІВ» РОБОЧА ПРОГРАМАкредитного модуля

Робоча програма кредитного модуля «Хімічна технологія соди та содопродуктів» для студентів за напрямами підготовки 7.05130101, 8.05130101 – хімічна технологія неорганічних речовин ОКР спеціаліст, магістр за денною формою навчання складена відповідно до програми навчальної дисципліни «Хімічна технологія соди та содопродуктів».

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ для залікового контролю з кредитного модуля «Хімічна технологія соди та содопродуктів» напрямку підготовки 8.-05130101, 7.05130101 – Хімічні технології неорганічних речовин