Теоретичні основи водопідготовки

4,5 семестр(2 семестр 2 курсу та 1 семестр 3 курсу); лекції, практичні заняття - к.т.н. доцент Толстопалова Н.М.; лабораторні заняття - ас. Косогіна І.В., ас. Кримець Г.В.