Дисципліни

Дисципліни, що викладаються співробітниками кафедри

Бакалаврат (1-4 курси)


Хімічна технологія неорганічних речовин, частина 1 Технологія мінеральних кислот і солей

Хімічна технологія неорганічних речовин, частина 2 Технологія зв'язаного азоту і хімічних добрив

Теоретичні основи хімії та технології водопідготовки

Основи матеріалознавства

Прикладна хімія

Методологія наукових досліджень

Технічний аналіз, стандартизація і сертифікація неорганічних речовин

Прикладна екологія
Комп'ютерна обробка інформації

Теоретичні основи ХТНР

Загальна хімічна технологія

Обладнання виробництв неорганічних речовин

Основи проектування хімічних виробництв


Магістратура (5-6 курси)


Спецрозділи хімічної технології неорганічних речовин. 2. Теоретичні основи, технологія і обладнання адсорбційних і водоочисних процесів"

Адсорбція, адсорбенти та каталізатори на їх основі

Сучасні проблемні питання ХТНР

Прецизійні методи аналізу неорганічних речовин

Хімічна технологія каталізаторів та каталітичних процесів

Алгоритмізація і програмування науково-технічних розрахунків

Проектування виробництв неорганічних речовин

Технологія та обладнання одержання питної та технічної води

Технологія очистки стічних вод

Теорія процесів виробництв неорганічних речовин

Спецрозділи хімічної технології неорганічних речовин

Інформаційне забезпечення наукових досліджень

Технологія знешкодження та утилізація газових і твердих відходів у неорганічних виробництвах

Хімічна технологія соди та содопродуктів
Чинники успішного працевлаштування за фахом

Основи технологічного проектування 2 Системи автоматичного проектування

Основи технологічного проектування

Основи наукових досліджень