Загальна информація

вступ та закінчення
Дипломна робота магістра

Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи (дисертації) ОКР "Магістр" / Астрелін І.М., Концевой А.Л.