2032-п 2007-2009 рр.

№ 2032-п «Фізико-хімічні закономірності комплексної обробки і кондиціювання забрудненої води і утилізації відходів водоочищення» - (Хіміко-технологічний факультет – керівник Астрелін І.М.

Розроблено маловідходну технологічну схему комплексної технології очищення стічних вод з подальшою регенерацією осадів водоочищення. Визначено фізико-хімічні і технологічні засади цілеспрямованого синтезу нового (модифікованого) коагулянту комплексної дії (флотокоагулянта-сорбента) заданих складів на основі вітчизняної сировини. Досліджено процеси коагуляції і сорбції при застосуванні вказаного реагенту на водах різного походження і складу забруднень. Досліджено закономірності повноцінного вилучення важких металів при їх малих концентраціях в водних розчинах методом флотоекстракції з визначенням складу сублатів з вивченням умов регенерації вилучених металів. Визначено фізико-хімічні засади окиснювальної деструкції органічних забруднювачів промислових стічних вод. Досліджено технологічні засади утилізації осадів (відходів) водоочищення з регенерацією коагулянтів. Обґрунтовано доцільність та ефективність використання запропонованих підходів до розробки оптимальних схем водоочищення. Перевага запропонованого методу  - в зменшенні відходів водоочищення і часткової регенерації цінних компонентів.

Результати роботи впроваджено у навчальний процес при викладанні дисциплін “Теоретичні основи хімії та технології водопідготовки” (6 семестр)з введенням нового розділу “Теоретичні основи флотоекстракції” та в дисципліні “Очистка стічних вод” (10 семестр) новий розділ “Видалення із води іонів важких металів за допомогою флококоагулянтів-сорбентів і методом флотоекстракції”.

Результати роботи використано при проведенні дослідно-промислових випробувань розробленої комплексної технології очищення стічних вод текстильних виробництв коагуляційним методом на ТОВ «ЕКОХІМ-ІНЖИНІРІНГ», м. Київ.