2131-п 2008-2009 рр.

№ 2131-п «Розробка фундаментальних основ застосування природного та модифікованого сапоніту для комплексного очищення водних систем» - (Хіміко-технологічний факультет – керівник Астрелін І.М.)

Розроблено нові ефективні сорбенти на базі вітчизняних дисперсних мінералів. Обгрунтовано економічну доцільність використання сорбентів на основі сапонітової глини Ташківського родовища. Досліджено комплекс властивостей бентонітової (сапонітової) глини Ташківського родовища. Встановлені особливості її структури, склад, основні фізико-хімічні і інші властивості, дана оцінка їх якості і особливостям. Вивчено сорбційні властивості природної, активованої і модифікованої глини по відношенню до важких металів і інших екотоксикантів. Встановлено фізико-хімічні закономірності процесу сорбції важких металів та барвників сапонітовою глиною в статичних умовах. Одержано вихідні дані для розроблення технології очистки стічних вод від важких металів і інших токсикантів. Розроблено рекомендації щодо утилизації шламів водоочистки в якості домішки в виробництві керамічних мас.

Результати роботи впроваджено у навчальний процес при викладанні дисциплін «Теоретичні основи хімії та технології водопідготовки» - розділ «Теоретичні основи очищення водних систем з використанням дисперсних мінералів»; «Очистка стічних вод» - розділ «Видалення із води іонів важких металів за допомогою активованих та модифікованих смектитів”.

Результати роботи використано при створенні обладнання для впровадження сапонітових сорбентів у ТОВ «Інтерінформ», м.Обухів Київської області.