М/157-2007

“Нові покриття та дисперсні порошки на основі сплавів та інтерметалідів молібдену (вольфраму) з кобальтом (нікелем): одержання, анодне розчинення, корозія” Литва 2007-2008, М/157-2007, науковий керівник – Астрелін І.М.

 

РЕФЕРАТ

 

Об’єкти досліджень: електродні та хімічні реакції за участю комплексів титану, вольфраму, вуглецю та бору в розплавах на основі вольфрамату натрію, синтез дисперсних порошків та покриттів інтерметалідів молібден (вольфрам)- нікель (кобальт), анодне розчинення твердих сплавів карбід вольфраму-кобальт.

Мета роботи – проведення дослідження електроосадження покриттів та дисперсних порошків на основі сплавів та інтерметалідів молібдену (вольфраму) з кобальтом (нікелем) на різні основи, вивчення їх фізико-механічних і хімічних характеристик.

Методи досліджень – структурні методи дослідження розплавів (рент­генофазовий аналіз, ІЧ-спектроскопія, термогравіметричний аналіз), електро­хімічні методи дослідження реакцій (вольтамперометрія, хроновольт­ампе­рометрія, потенціометрія, гальвано- та потенціостатичний електроліз), фізи­ко-хімічні методи дослідження зносо- та корозійної стійкості, каталітичної активності.

Співробітництво Литви та України в галузі високотемпературної елек­трохімії, електроосадження металів і неметалів, синтезу їх сполук в іонних розплавах потужно розвивається. Підтвердженням цього є публікація спіль­них з литовською стороною статей і тез доповідей. За період реалізації даної роботи здійснено по 2 відрядження двох співробітників до кожної з країн-партнерів.

 

ІОННІ РОЗПЛАВИ, МОЛІБДЕН, ВОЛЬФРАМ, ТИТАН, КАРБІДИ, БОРИДИ, ДИСПЕРСНІ ПОРОШКИ, ГАЛЬВАНОПОКРИТТЯ, ЕЛЕКТРОЛІЗ, КАТОДНИЙ ОСАД, КАТОДНА ГУСТИНА СТРУМУ, ВИХІД ЗА СТРУМОМ, МІКРОТВЕРДІСТЬ.