Ф25/737-2007

Ф25  «Перспективні технології електрохімічного синтезу: від формування та електровід­новлення електрохімічно активних часток через зародження кристалів до керування типами катодних структур» Ф25/737-2007, науковий керівник – Астрелін І.М.

 

РЕФЕРАТ

 

Об’єкти досліджень: методи синтезу тугоплавких сполук, електродні та хімічні реакції за участю комплексів тугоплавких металів та неметалів у галогенідно-оксидних і оксидних розплавах, синтез дисперсних порошків та покриттів карбідів, боридів, силіцидів тугоплавких металів.

Мета етапу 1 науково-дослідної роботи – проведення літературного огляду сучасного стану і проблем високотемпературного електрохімічного синтезу сполук металів IV-VI B груп з вуглецем, бором і кремнієм, дослідження компонентів електролітів для осадження дисперсних порошків та гальванопокриттів карбідів, боридів і силіцидів тугоплавких металів. Вивчення початкових стадій електрокристалізації за різних умов електролізу (температура, катодна густина струму, матеріал основи).

На основі аналізу класифікації синтезу та відповідності принципів адекватності вихідних компонентів і типу хімічних реакцій запропонована класифікація методів синтезу тугоплавких сполук металів IV-VI B груп. Надано переваги та недоліки існуючих методів синтезу. Виконано термодинамічне обґрунтування методу високотемпературного електрохіміч­ного синтезу в іонних розплавах. Запропоновано та підібрано пари компонентів для здійснення синтезу. Вивчено синтез карбідів молібдену і вольфраму під надлишковим тиском вуглекислого газу з галогенідно-оксидних розплавів.

Методи досліджень – термодинамічні розрахунки, структурні методи дослідження розплавів (рент­генофазовий аналіз, ІЧ-спектроскопія, термогравіметричний аналіз), електро­хімічні методи дослідження реакцій (вольтамперометрія, хроновольт­амперометрія, потенціометрія, гальвано- та потенціостатичний електроліз), фізико-хімічні методи дослідження зносо- та корозійної стійкості, каталітичної активності.

 

ІОННІ РОЗПЛАВИ, ТЕРМОДИНАМІЧНИЙ АНАЛІЗ, РЕЖИМИ СИНТЕЗУ, КАРБІД, БОРИД, СИЛІЦИД, ДИСПЕРСНІ ПОРОШКИ, ГАЛЬВАНО­ПОКРИТТЯ, ЕЛЕКТРОЛІЗ, КАТОДНИЙ ОСАД, КАТОДНА ГУСТИНА СТРУМУ, ВИХІД ЗА СТРУМОМ.