Наукові теми для наукових гуртків "НАНО"

Наукові гуртки "НАНО-2015"

1. Створення нанокомпозиційних систем на основі нанодисперсних оксидів металів для водоочищення / The creation of nanocomposite systems based on metal oxide nanopowder for water purification

2. Металоксидні газоі сенсори для медичних застосувань / Metal Oxide gas sensors for medical applications

3. Наноієрархічні структури / Nano-Hierarchical structure

4. Нанокомпозиційні магнітокеровані сорбенти спрямованої дії / Nanocomposite magnetically sorbents of directed action

5. Магнітні шпінелі для біомедичного призначення / Magnetic spinel for biomedical purpose

6. Каталітичні маси на основі нанорозмірних нікелевих феритів / Catalytic masses based on nanosized nickel ferrite

7. Синтез та функціоналізація багатошарових вуглецевих нанотрубок / Synthesis and functionalization of multiwalled carbon nanotubes

8. Модифікування поверхні активного вугілля наночасточками металів та/або оксидами металів / Surface modification of activated carbon with metals nanoparticles and/or metal oxides