Договір № 28/01-16-14 від 31.01. 2014 р.

„ Визначення впливу озону на процеси деструкції антибіотиків цефалоспоринової групи у водних розчинах ”

ЗВІТ про виконання науково-дослідної роботи госп. договір №28/01-16-14 від 31 січня 2014року „ Визначення впливу озону на процеси деструкції антибіотиків цефалоспоринової групи у водних розчинах ” (проміжний)

1 МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ Дослідити можливість вилучення зі стічних вод фармацевтичних виробництв антибіотиків цефалоспоринового ряду за допомогою комбінованих методів в промислових масштабах,наприклад, поєднання окиснюваних методів з ультрафіолетовою обробкою води. В якості окиснювального методу пропонується використовувати метод озонування. 2 ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі : - перевірити можливість вилучення антибіотиків цефалоспоринового ряду зі стічних вод за допомогою комбінованої технології: озонування + УФ обробка; - встановити межі застосування методу комбінованої обробки води для вилучення антибіотиків цефалоспоринового ряду; - визначити технологічні параметри промислового процесу очищення та надати рекомендації стосовно обладнання, яке має використовуватись на підприємстві.

ЗВІТ про виконання науково-дослідної роботи госп. договір №28/01-16-14 від 31 січня 2014року „ Визначення впливу озону на процеси деструкції антибіотиків цефалоспоринової групи у водних розчинах ” (проміжний) - Більше...