Договір №1008/15-46-15 від “10” серпня 2015 р.

«Дослідження водно-хімічного режиму контактно-поверхневого теплогенератору ТГа «Євроформат»»