ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ №10-16 від 06.09.2016 р.

Дослідити надані зразки відходів хімічними, фізико-хімічними та фізичними методами. Встановити склад та клас небезпеки згідно ДСанПін 2.2.7.029-99 «Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення.»

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ НА НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУдоговору №10-16 від 06.09.2016

Мета: Дослідити надані зразки відходів хімічними, фізико-хімічними та фізичними методами. Встановити склад та клас небезпеки згідно ДСанПін 2.2.7.029-99 «Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення.»

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ НА НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУдоговору №10-16 від 06.09.2016 - Більше...