Розробка технічних мийних засобів для очистки елементів газотурбінних установок та кремнієвих пластин геліосистем космічних та наземних батарей

Керівник доцент к.х.н Прокоф’єва Г.М.

Програма прискореного розвитку видобутку газу та нафти при одночасній економії паливно-енергетичних ресурсів пред’являє високі вимоги до обладнання, що експлуатується на газових промислах та газоперекачуючих станціях .

Забрудненість елементів газоповітряних трактів газотурбінних агрегатів(ГТА) призводить до зниження втрат, а також до зниження їх надійності, довговічності та теплової економічності.

Рішення цих проблем досягається розробками ефективних технічних мийних засобів (ТМЗ) спеціального призначення на кафедрі ТНР та ЗХТ НТУУ «КПІ» розроблено серію ефективних без фосфатних ТМЗ поліфункційної дії (КПІ-ТНВ, ВОУ-1, ВОУ-2, ВОУ-3) , які відносяться до екологічно безпечних.

Значна кількість робіт виконується в напрямку розробок альтернативних джерел енергії. Проведені також дослідження та розроблені технічні умови для серії ТМЗ, які використовуються для очистки кремнієвих пластин при впровадженні їх в космічні та наземні сонячні батареї.

Результати розроблених нами серії ТМЗ пройшли випробування на ГТА магістральних газопроводів з позитивними результатами, а також використані при захистах кандидатських і магістерських дисертацій, дипломних робіт, які одержали три дипломи лауреатів другої і третьої ступіней конкурсів на кращі дипломні роботи і проекти НТУУ «КПІ».