Конференції 2013 року у роботі яких приймали участь співробітники та студенти і аспіранти кафедри

1st International Conference on Desalination using Membrane Technology. Sitges, 7-10 April 2013, Spain.

 

VI Міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Хімія та сучасні технології». м.Дніпропетровськ, 24 квітня 2013 р.

 

VII Всеукраїнська науково-практична конференція Біотехнологія ХХІ століття, присвячена 115 річниці заснування НТУУ «Київський політехнічний інститут». Київ, 24 квітня 2013 р.

 

Всеукраїнська конференція з міжнародною участю «Хімія, фізика та технологія поверхні» та семінар «Preparation and characterization of natural and synyhetic nanomaterials for adsorbtion of industrial toxicants» у рамках проекту ECONANOSORB FP7-Peoplе-2011-IRSES. м.Київ, 15-17 травня 2013 р.

 

XІV Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії". м. Київ, КНУ ім. Тараса Шевченка, 15-17 травня 2013 р.

 

XІV Міжнародна конференція з фізики і технології тонких плівок і наноструктур. м. Івано-Франківськ, 20-25 травня 2013.

 

XIV наукова конференція «Львівські хімічні читання-2013». м. Львів. 26-29 травня 2013 р.

 

ХII Міжнародний симпозіум «Дні ПАР і косметики - 2013», м.Євпаторія, 29-31 травня 2013 р.

 

XXXIII Międzynarodowego Sympozjum im. Bolesław Krzysztofika AQUA 2013 nt.: "Problemy inżynierii środowiska" zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału. Plock, 6-7 czerwca 2013.

 

5-та Східно-Європейська науково-технічна конференція IWA "Досвід і молодість у вирішенні водних проблем . м.Київ, 26-28 червня 2013 р.

 

5th IWA Young Water Professionals Conference, Kiev, 26-28 June, 2013.

 

VI Міжнародна конференція «Сучасні проблеми фізичної хімії». м.Донецьк, 9-12 вересня 2013 р.

 

VI Міжнародна науково-технічна конференція «Новітні енерго- та ресурсозберігаючи хімічні технології без екологічних проблем». м.Одеса, 9-11 вересня 2013 р.

 

4 международная  конференция «HighMatTech». М.Київ, 7-11 жовтня 2013 р.

 

XVI Міжнарожної науково-практичної конференції «Екологія. Людина. Суспільство» 17-19 травня 2013 р. Київ.

 

Конференція молодих вчених з фізики напівпровідників «Лашкарьовські читання - 2013». м.Київ, 2013 р.