Наукові напрями кафедри

Ø Наукові і технологічні основи синтезу сорбентів, коагулянтів, флокулянтів, нових класів каталізаторів неорганічного і органічного синтезу, нафтохімії, екологічного каталізу;

Ø Водопідготовка і водоочищення (одержання питної води і очищення забруднених стічних вод різного походження);

Ø Комплексні хімічні і біологічні технології переробки природної сировини, та утилізації та знешкодження твердих і газоподібних відходів і викидів;

Ø Розробка мийних композицій промислового призначення;

Ø Нанохімія та нанотехнологія неорганічних матеріалів.

Науково-дослідна сертифікована лабораторія іонного обміну та адсорбції (зав. НДЛ - д.т.н. Мітченко Т.Є.):

Ø Дослідження властивостей сорбційних і мембранних матеріалів та розробка на їх основі високоефективних технологій очистки водних розчинів від небажаних домішок;

Ø Розробка маловідходних технологій очистки технологічних розчинів та стічних вод промислових підприємств з утилізацією цінних компонентів;

Ø Екологічний та інженерний консалтінг в області сорбційних і мембранних технологій очистки води.

Ø Сертифікаційні випробування питної води, напоїв, сорбційних і мембранних матеріалів.